Hợp tác Cần Mua Bán hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan)

#1
Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

_Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.


Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
* Email : cakcv68@gmail.com
 

Last edited:
#2
up

Chúng tôi:
_bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường.
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK,C.V
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
* Email : cakcv68@gmail.com
* yahoo: cakcv68@yahoo.com
 
Last edited:
#3
up

Chúng tôi:
_bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường.
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK,C.V
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
* Email : cakcv68@gmail.com
* yahoo: cakcv68@yahoo.com
 
Last edited:
#4
up

_Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209

 
#5
up

Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

_Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 
#6
up

Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)


Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 
#7
up

Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)


Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 

#8
Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 
#9
_Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
_Công nghệ chuẩn Nhật bản.
_Nhiều năm kinh nghiệm.
_Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
_Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 
#10
Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
* Việt Nam: + 84-909-508-118
* Cambodia: + 855-88-911-0209
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH