• Hợp tác Cần Mua Bán hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan)

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 8/2/14

  1. MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

   _Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.


   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
   * Email : cakcv68@gmail.com


   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]
    
   Last edited: 15/4/14
   Đang tải...
  2. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   Chúng tôi:
   _bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường.
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK,C.V
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
   * Email : cakcv68@gmail.com
   * yahoo: cakcv68@yahoo.com
    
   Last edited: 22/3/14
  3. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   Chúng tôi:
   _bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường.
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK,C.V
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
   * Email : cakcv68@gmail.com
   * yahoo: cakcv68@yahoo.com
    
   Last edited: 22/3/14
  4. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   _Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209

    
  5. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

   _Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  6. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)


   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  7. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   up

   Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)


   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  8. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  9. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   _Chúng tôi bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường
   _Công nghệ chuẩn Nhật bản.
   _Nhiều năm kinh nghiệm.
   _Có nhiều khách hàng trên toàn thế giới.
   _Cam kết hoàn vốn sau 6 tháng sản xuất.

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  10. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   Cần hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ đun than trắng (binchotan) xuất khẩu, bằng nguyên liệu gỗ tạp ( Cây Bạch đàn, Keo lai, Thành ngạnh (Mai tiêu),Tre,Dẽ....)

   Chi tiết liên hệ : Mr.CAK
   * Việt Nam: + 84-909-508-118
   * Cambodia: + 855-88-911-0209
    
  11. MrCac

   MrCac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh Doanh Than
   Last edited: 29/5/14

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...