• Cần mua bí ngô và ớt đỏ số lượng lớn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 21/11/11

  1. tuj2vietnam Guest

   <p><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n xuất khẩu n&ocirc;ng sản chế biến sang thị trường H&agrave;n quốc,Nhật bản, Hồng c&ocirc;ng....mỗi năm ti&ecirc;u thụ h&agrave;ng ng&agrave;n tấn b&iacute; ng&ocirc; tươi v&agrave; nhiều lọai n&ocirc;ng sản kh&aacute;c.</p><p>Hiện nay đang cần mua gấp một số lượng lớn b&iacute; ng&ocirc;( b&iacute; đỏ ta giống Việt nam loại quả tr&ograve;n,m&uacute;i to vỏ v&agrave;ng, b&iacute; vỏ xanh giống Nhật bản hoặc b&iacute; lai 2 mũi t&ecirc;n đỏ, b&iacute; Nghệ an, b&iacute; L&agrave;o.....).</p><p>C&ocirc;ng ty cũng cần mua ớt đỏ sừng tr&acirc;u, loại cay, to v&agrave; d&agrave;i để xuất khẩu.</p><p>H&agrave;ng giao về tại xưởng sản xuất tại Đường H&ugrave;ng Vương, Nh&acirc;n Đ&agrave;o, thị trấn Nam s&aacute;ch,tỉnh Hải dương.<br />Đơn vị hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nguồn cung cấp xin li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty cổ phần thương mại v&agrave; xuất nhập khẩu Li&ecirc;n Hưng Ph&aacute;t.<br />Đ/C : số 10 trung t&acirc;m thương mại Định c&ocirc;ng Ho&agrave;ng mai, H&agrave; nội.<br />Chị L&ecirc; Cẩm T&uacute;-Gi&aacute;m đốc 0913324271/0435657785/0462918094.<br />Email:tuj2vietnam@yahoo.com. Skype:tuj2vietnam<br />Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n cung cấp tại miền Bắc v&agrave; miền Trung.<br />Mong được sớm hợp t&aacute;c.Xin cảm ơn.</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Cẩm Tú
   - Địa chỉ: Hà nội
   - Điện thoại: 0913324271 - Fax: 0435657785
   - email: tuj2vietnam@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...