• Cần mua cá mập đầu búa ( Hammer head shark ), tép sông, sò điệp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/9/12

  1. <strong>Cty Dusung Korea</strong> chuy&ecirc;n kinh doanh mặt h&agrave;ng hải sản xuất khẩu sang H&agrave;n Quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp những sản phẩm sau: <br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frozen oriental river prawn ( con t&eacute;p s&ocirc;ng )<br />&nbsp; Size: 3 - 5 cm<br />&nbsp; Packing: 500g + water 50g x 20/carton<br />&nbsp; Arrival port: CNF Busan Korea<br /><p><a href="http://nq1.upanh.com/b1.s29.d1/13ade5dd72db630e3a2945d924da60a9_48964311.t.jpg">http://nq1.upanh.com/b1.s29.d1/13ade5dd72db630e3a2945d924da60a9_48964311.t.jpg</a>&nbsp;</p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Scallop ( S&ograve; điệp: Chỉ lấy phần d&egrave; )<br />Packing: 5kg x 4 block/carton<br />Arrival port: CNF Busan Korea<br /><strong><u>Ch&uacute; &yacute;:<br /></u></strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phải rửa thật sạch<br />b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kh&ocirc;ng cho c&aacute;t, r&aacute;c v&agrave; c&aacute;c tạp chất v&agrave;o<strong><br /></strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phần m&agrave;u đen minh họa tr&ecirc;n h&igrave;nh phải bỏ đi 100%<strong><br /></strong><strong><a href="http://nq3.upanh.com/b2.s29.d1/d7a7b2fa4acb0d0cbcf38942038141a2_48964313.s.jpg">http://nq3.upanh.com/b2.s29.d1/d7a7b2fa4acb0d0cbcf38942038141a2_48964313.s.jpg</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hammer head shark ( C&aacute; mập đầu b&uacute;a )<strong><br /></strong>Size: 10/20kg (90%), 21/40kg (10%)<strong><br /></strong>Packing: 1 con/poly(PE)<br /><p class="MsoListParagraphCxSpLast">Arrival port: CNF Busan Korea</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><a href="http://nq0.upanh.com/b5.s32.d1/824d168ba1e1af463c5d950ad2ddc44d_48964310.b.jpg">http://nq0.upanh.com/b5.s32.d1/824d168ba1e1af463c5d950ad2ddc44d_48964310.b.jpg</a></p>Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, nh&agrave; m&aacute;y c&oacute; nhu cầu cung cấp những mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong>DUSUNG KOREA Co., Ltd<br /></strong><strong>Import Comestic &ndash; Export Seafoods<br /></strong><strong>Tell: 08-3776-4350/51<br /></strong><strong>Fax: 08-3776-4352<br /></strong><strong>Email: </strong><a href="mailto:dusung.korea@yaoo.com.vn"><strong><font color="#0000ff">dusung.korea@yaoo.com.vn</font></strong></a><strong><br /></strong><strong>Website: www.dusungkorea.com<br /></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: DUSUNG KOREA Co., Ltd
   - Địa chỉ: A 13-04 Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, TP HCM
   - Điện thoại: 08-3776-4351 - Fax: 08-3776-4352
   - email: dusung.korea@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...