Cần mua cá mập đầu búa, tép sông, sò điệp

  • Thread starter dusungkorea
  • Ngày gửi
D

dusungkorea

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty Dusung Korea chuy&ecirc;n kinh doanh mặt h&agrave;ng thủy hải sản xuất khẩu sang H&agrave;n Quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nh&agrave; m&aacute;y cung cấp những sản phẩm sau:</p><table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="width: 309px; height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">1. Frozen oriental river prawn ( con t&eacute;p s&ocirc;ng )</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Size: 3 - 5 cm</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Packing: 500g + water 50g x 20/carton</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arrival port: CNF Busan Korea</font></font></p><p><img width="875" height="1110" src="http://nq3.upanh.com/b1.s29.d1/968d9a71e648994722d1adf5f15f0bbd_48875403.tep2.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="width: 309px; height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">2. Scallop ( S&ograve; điệp: Chỉ lấy phần d&egrave; )</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Packing: 5kg x 4 block/carton</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; <font><u>&nbsp;Ch&uacute; &yacute;:</u></font><font>&nbsp;</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">a. Phải rửa thật sạch</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">b. Kh&ocirc;ng cho c&aacute;t, r&aacute;c v&agrave; c&aacute;c tạp chất v&agrave;o</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">c. Phần m&agrave;u đen minh họa tr&ecirc;n h&igrave;nh phải bỏ</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">đi 100%</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arrival port: CNF Busan Korea</font></font></p><p><img src="http://nq2.upanh.com/b5.s29.d3/916e0d3b0c0b7f87fea8d4e60e5ea3eb_48875402.sip1.120x1.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="width: 309px; height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">3. Hammer head shark ( C&aacute; mập đầu b&uacute;a )</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Size: 10/20kg</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21/40kg</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Packing: 1 con/poly</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arrival port: CNF Busan Korea</font></font></p><p><img width="509" height="335" src="http://nq5.upanh.com/b3.s30.d2/ccc792c8e99ad68654691ed33f95bf99_48875405.cmpuba3.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH MTV DUSUNG KOREA
- Địa chỉ: A 13 -04 Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè,TP HCM
- Điện thoại: 08 3776 4350 - Fax: 08 3776 4351
- email: nguyenthanhhuong_kh0910@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH