• Cần mua cần mua các loại dược liệu

  Thảo luận trong 'MuaBán Cây thuốc và Dược Liệu' , 17/2/16

  1. nguubang

   Do nhu cầu kinh doanh dược liệu năm 2016 , Công Ty TNHHSX&DVTM Tân Hương Đức , cần mua các loại dược liệu sau , đối tác có khả năng cung cấp xin vui lòng liên hệ báo giá vào email nguubang@gmail.com Zalo 0962638076 . Lưu ý : ai có khả năng cung cấp được loại gì báo giá loại ý , Phòng thu mua sẽ tổng hợp các báo giá và chủ động liên hệ lại .
   1 VT001 A giao Da lừa
   2 VT002 Actiso Hoa
   3 VT003 Ba kích Rễ
   4 VT004 Bá tử nhân Hạt
   5 VT005 Bạc hà Toàn cây
   6 VT006 Bạch biển đậu Hạt
   7 VT007 Bách bộ Rễ
   8 VT008 Bạch chỉ Rễ củ
   9 VT009 Bạch cương tàm Con tằm
   10 VT010 Bạch đậu khấu Quả
   11 VT011 Bạch đồng nữ Toàn cây
   12 VT012 Bạch hoa xà Toàn cây
   13 VT013 Bạch hoa xà thiệt thảo Toàn cây
   14 VT014 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) Củ
   15 VT015 Bạch mao căn Thân rễ
   16 VT016 Bạch phụ tử Rễ củ
   17 VT017 Bạch quả (Ngân hạnh) Quả
   18 VT018 Bạch tật lê Quả
   19 VT019 Bạch thược Rễ
   20 VT020 Bạch tiễn bì Rễ
   21 VT021 Bạch truật Rễ củ
   22 VT022 Bán hạ bắc Củ
   23 VT023 Bán hạ nam (Củ chóc) Củ
   24 VT024 Bình vôi (Ngải tượng) Củ
   25 VT025 Bồ công anh Toàn cây
   26 VT026 Cà gai leo Toàn cây
   27 VT027 Cam thảo Rễ
   28 VT028 Cam thảo đất Toàn cây
   29 VT029 Cam thảo dây Toàn cây
   30 VT030 Can khương Rễ củ
   31 VT031 Cảo bản Rễ củ
   32 VT032 Cát căn Rễ củ
   33 VT033 Cát cánh Rễ củ
   34 VT034 Câu đằng Cành
   35 VT035 Câu kỷ tử Quả
   36 VT036 Cẩu tích Thân rễ
   37 VT037 Chè dây Toàn cây
   38 VT038 Chỉ thực Quả
   39 VT039 Chi tử Quả
   40 VT040 Chỉ xác Quả
   41 VT041 Cỏ nhọ nồi Toàn cây
   42 VT042 Cỏ xước (Ngưu tất nam) Rễ củ
   43 VT043 Cốc tinh thảo Toàn cây
   44 VT044 Cối xay Toàn cây
   45 VT045 Cốt khí củ Rễ
   46 VT046 Cốt toái bổ Thân rễ
   47 VT047 Củ gai Củ
   48 VT048 Cúc hoa Hoa
   49 VT049 Cúc tần Toàn cây
   50 VT050 Đại bi Lá
   51 VT051 Đại hoàng Thân rễ
   52 VT052 Đại hồi Quả
   53 VT053 Đại táo Quả
   54 VT054 Dâm dương hoắc Toàn cây
   55 VT055 Đan sâm Rễ củ
   56 VT056 Đảng sâm Rễ
   57 VT057 Đăng tâm thảo Lõi cây
   58 VT058 Đào nhân Hạt
   59 VT059 Đậu quyển Hạt
   60 VT060 Dây đau xương Thân dây
   61 VT061 Địa cốt bì Vỏ rễ
   62 VT062 Địa liền Thân rễ
   63 VT063 Địa long Con
   64 VT064 Diếp cá (Ngư tinh thảo) Toàn cây
   65 VT065 Diệp hạ châu Toàn cây
   66 VT066 Đinh hương Chồi hoa
   67 VT067 Đinh lăng Toàn cây
   68 VT068 Đỗ trọng Vỏ cây
   69 VT069 Độc hoạt Rễ củ
   70 VT070 Đương quy (Toàn quy) Rễ củ
   71 VT071 Giảo cổ lam Toàn cây
   72 VT072 Hà diệp (Lá sen) Lá
   73 VT073 Hạ khô thảo Toàn cây
   74 VT074 Hà thủ ô đỏ Rễ củ
   75 VT075 Hải mã (Cá ngựa) Con
   76 VT076 Hạnh nhân Hạt
   77 VT077 Hậu phác Vỏ cây
   78 VT078 Hoa đại Hoa
   79 VT079 Hoài sơn Củ
   80 VT080 Hoàng bá Vỏ thân
   81 VT081 Hoàng bá nam (Núc nác) Vỏ thân
   82 VT082 Hoàng cầm Rễ
   83 VT083 Hoàng đằng Toàn cây
   84 VT084 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Rễ
   85 VT085 Hoàng liên Thân rễ
   86 VT086 Hoạt thạch Hỗn hợp
   87 VT087 Hòe hoa Hoa
   88 VT088 Hồng hoa Hoa
   89 VT089 Húng chanh Cành lá
   90 VT090 Hương nhu Toàn cây
   91 VT091 Hương phụ Thân rễ
   92 VT092 Huyền hồ Thân rễ
   93 VT093 Huyền sâm Củ
   94 VT094 Huyết dụ Lá
   95 VT095 Huyết giác Vỏ
   96 VT096 Hy thiêm Toàn cây
   97 VT097 Ích mẫu Toàn cây
   98 VT098 Ích trí nhân Hạt
   99 VT099 Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) Quả
   100 VT100 Kê huyết đằng Thân dây
   101 VT101 Kê nội kim Vỏ mề
   102 VT102 Kha tử Quả
   103 VT103 Khiếm thực Hạt
   104 VT104 Khoản đông hoa Hoa
   105 VT105 Khương hoàng/Uất kim Rễ củ
   106 VT106 Khương hoạt Thân rễ
   107 VT107 Kim anh Quả
   108 VT108 Kim ngân hoa Hoa
   109 VT109 Kim tiền thảo Toàn cây
   110 VT110 Kinh giới Hoa
   111 VT111 La hán Quả
   112 VT112 Lá khôi Lá
   113 VT113 Lá lốt Lá
   114 VT114 Lạc tiên Toàn cây
   115 VT115 Liên kiều Quả
   116 VT116 Liên nhục Hạt
   117 VT117 Liên tâm Tâm sen
   118 VT118 Linh chi Toàn cây
   119 VT119 Lộc Nhung Sừng non
   120 VT120 Long đởm thảo Thân rễ
   121 VT121 Long nhãn Cơm hạt
   122 VT122 Lức (Sài hồ nam) Toàn cây
   123 VT123 Lục thần khúc Hỗn hợp
   124 VT124 Mã đề Toàn cây
   125 VT125 Ma hoàng Thân rễ
   126 VT126 Mạch môn Rễ củ
   127 VT127 Mạch nha Hạt
   128 VT128 Mạn kinh tử Quả
   129 VT129 Mẫu đơn bì Vỏ rễ
   130 VT130 Mẫu lệ Vỏ hàu
   131 VT131 Mộc hương Rễ củ
   132 VT132 Mộc qua Quả
   133 VT133 Mộc thông Thân
   134 VT134 Một dược Gôm nhựa
   135 VT135 Muồng trâu Toàn cây
   136 VT136 Ngải cứu (Ngải diệp) Toàn cây
   137 VT137 Ngô thù du Quả
   138 VT138 Ngọc trúc Thân rễ
   139 VT139 Ngũ gia bì chân chim Vỏ rễ
   140 VT140 Ngũ gia bì gai Vỏ rễ
   141 VT141 Ngũ sắc Cành lá
   142 VT142 Ngũ vị tử Hạt
   143 VT143 Ngưu bàng tử Quả
   144 VT144 Ngưu tất Rễ củ
   145 VT145 Nhân trần Toàn cây
   146 VT146 Nhũ hương Nhựa cây
   147 VT147 Nhục thung dung Củ
   148 VT148 Ô dược Rễ
   149 VT149 Ô mai (Mơ muối) Quả
   150 VT150 Ô tặc cốt Mai mực
   151 VT151 Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) Quả
   152 VT152 Phòng ký Rễ
   153 VT153 Phòng phong Rễ củ
   154 VT154 Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) Rễ củ
   155 VT155 Phục thần Lõi
   156 VT156 Quế chi Cành
   157 VT157 Quế nhục Vỏ thân
   158 VT158 Quy bản Mai rùa
   159 VT159 Rau má Toàn cây
   160 VT160 Râu mèo Toàn cây
   161 VT161 Râu ngô Râu
   162 VT162 Rễ nhàu Rễ
   163 VT163 Sa nhân Hạt
   164 VT164 Sa sâm Rễ
   165 VT165 Sài đất Toàn cây
   166 VT166 Sài hồ Thân rễ
   167 VT167 Sâm đại hành Rễ củ
   168 VT168 Sinh địa Củ
   169 VT169 Sinh khương Rễ củ
   170 VT170 Sơn thù Vỏ quả
   171 VT171 Sơn tra Quả
   172 VT172 Sử quân tử Quả
   173 VT173 Tam lăng Củ
   174 VT174 Tam thất Củ
   175 VT175 Tầm xuân Rễ
   176 VT176 Tân di Hoa
   177 VT177 Tần giao Rễ
   178 VT178 Tang bạch bì Vỏ rễ
   179 VT179 Tang chi Cành
   180 VT180 Tang diệp Lá
   181 VT181 Tang ký sinh Cành lá
   182 VT182 Tang thầm (Quả dâu) Quả
   183 VT183 Táo nhân Hạt
   184 VT184 Tế tân Rễ
   185 VT185 Thạch cao (sống) (dược
   186 VT186 Thạch hộc Toàn cây
   187 VT187 Thạch quyết minh Vỏ hàu
   188 VT188 Thạch xương bồ Rễ củ
   189 VT189 Thăng ma Rễ củ
   190 VT190 Thảo quả Quả
   191 VT191 Thảo quyết minh Hạt
   192 VT192 Thiên hoa phấn Củ
   193 VT193 Thiên ma Củ
   194 VT194 Thiên môn đông Rễ
   195 VT195 Thiên niên kiện Thân rễ
   196 VT196 Thổ bối mẫu Thân củ
   197 VT197 Thổ phục linh Rễ củ
   198 VT198 Thỏ ty tử Hạt
   199 VT199 Thục địa Củ
   200 VT200 Thương truật Rễ củ
   201 VT201 Thuyền thoái Xác ve
   202 VT202 Tiền hồ Rễ
   203 VT203 Tiểu hồi Quả
   204 VT204 Tô diệp Lá
   205 VT205 Tô mộc Gỗ
   206 VT206 Tô ngạnh Cành
   207 VT207 Tô tử Hạt
   208 VT208 Trắc bách diệp Lá
   209 VT209 Trạch tả Củ
   210 VT210 Trần bì Vỏ
   211 VT211 Tri mẫu Thân rễ
   212 VT212 Trinh nữ (Xấu hổ) Toàn cây
   213 VT213 Trinh nữ hoàng cung Toàn cây
   214 VT214 Trư linh Nấm
   215 VT215 Trúc diệp Lá
   216 VT216 Tử uyển Toàn cây
   217 VT217 Tục đoạn Rễ
   218 VT218 Tỳ bà diệp Lá
   219 VT219 Tỳ giải Thân rễ
   220 VT220 Uy linh tiên Rễ
   221 VT221 Uy linh tiên nam Rễ
   222 VT222 Vàng đắng Thân rễ
   223 VT223 Viễn chí Rễ
   224 VT224 Vông nem Lá
   225 VT225 Vừng đen Hạt
   226 VT226 Xạ can (Rẻ quạt) Thân rễ
   227 VT227 Xạ đen Toàn cây
   228 VT228 Xà sàng tử Quả
   229 VT229 Xa tiền tử Hạt
   230 VT230 Xích đồng nam Toàn cây
   231 VT231 Xích thược Rễ
   232 VT232 Xuyên bối mẫu Thân củ
   233 VT233 Xuyên khung Rễ củ
   234 VT234 Xuyên luyện tử Quả
   235 VT235 Xuyên tâm liên Toàn cây
   236 VT236 Xuyên tiêu Quả
   237 VT237 Ý dĩ Hạt
   Tổng cộng: 237 khoản
    
   Đang tải...
  2. greenland123

   greenland123 Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   7
   Đã được thích:
   0
   bên mình ở thái nguyên, có thể cung cấp củ bình vôi, số lượng >1 tấn/tháng liên hệ: 0977 415 888. cảm ơn
    
  3. nguubang

   nguubang

   Bài viết:
   108
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   Sản Xuất & DVTM
   Cám ơn bác đã quan tâm
    
  4. Nông dân miền đông

   Nông dân miền đông Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   407
   Đã được thích:
   93
   Nghề nghiệp:
   kỹ thuật điện
   :Hello:
    
  5. nguubang

   nguubang

   Bài viết:
   108
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   Sản Xuất & DVTM
   :hoa:
    
  6. buicuong289

   buicuong289 Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   68
   Đã được thích:
   7
  7. Le Loi HB

   Le Loi HB Guest

   xạ đen bác mua như nào bác
   Lh :0936333910​
    
  8. Trung vt

   Trung vt Nông dân nghèo

   Bài viết:
   36
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   buôn bán tự do
   mua day Ký Ninh ko a Trung:01657981979
    
  9. Lê Văn Lâm

   Lê Văn Lâm Nông dân nghèo

   Bài viết:
   175
   Đã được thích:
   18
   Nghề nghiệp:
   kỹ sư cầu đường
  10. nguubang

   nguubang

   Bài viết:
   108
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   Sản Xuất & DVTM
   quế và hồi xin vui lòng liên hệ và báo giá cho mr Đông . Tell 0973 018 169
    
  11. Lê Văn Lâm

   Lê Văn Lâm Nông dân nghèo

   Bài viết:
   175
   Đã được thích:
   18
   Nghề nghiệp:
   kỹ sư cầu đường
   cảm ơn
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...