Cần mua "Cút rừng" Dĩ An Bình Dương

#1
cần mua 2 cặp cút rừng về nuôi sinh sản có anh em nào bán không?
 

#7
[DOUBLEPOST=1413726513][/DOUBLEPOST]Mình đi bẫy dính cũng nhiều lắm. Trống cũng như mái.Đang luyen một con con lên mồi. cũng cố gắng ép đẻ mà nó chưa đẻ
bạn bán 1 cặp cút giá bao nhiêu? nhắn tin vào hộp thư cho mình
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH