Cần mua Cần Mua Mắt Kiếng Cho gà

hdevlab

Nhà nông tập sự
#1
EM cần mua khoảng 100 cái mắt kiếng cho gà... Trên diễn đàn Ai bán liên hệ Giúp em : 0979991050 . Dũng 25 tuổi

Hình đây--------

Up up, Đang cần gấp lắm mấy anh. gà nó căn nhau suốt.
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH