• cần mua máy gặt đập liên hợp

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 16/8/11

  1. huyduc2101 Guest

   <p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua một số m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp ứng dụng ph&ugrave; hợp cho v&ugrave;ng đồng bằng bắc bộ v&agrave; bắc trung bộ (ruộng manh m&uacute;n), xin qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn tư vấn về c&aacute;c loại m&aacute;y, t&iacute;nh năng, ưu nhược điểm cũng như c&aacute;c vấn đề kỹ thuật li&ecirc;n quan của từng loại m&aacute;y. V&agrave; theo đ&oacute; cho t&ocirc;i được hỏi l&agrave; v&agrave;o vụ m&ugrave;a th&aacute;ng 5 thường th&igrave; sau khi gặt l&uacute;a sẽ nhanh ch&oacute;ng cầy bừa để v&agrave;o vụ gieo cấy, nếu sử du ngj m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp sẽ để lại một lượng rơm rạ rất lớn kh&oacute; m&agrave; ph&acirc;n hủy trước khi gieo cấy. Theo qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn th&igrave; l&agrave;m như thế n&agrave;o? những ai li&ecirc;n quan đến vấn đề n&agrave;y h&atilde;y tư vấn gi&uacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i với.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN! <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRƯƠNG VĂN ĐỨC
   - Địa chỉ: HOẰNG LƯƠNG-HOẰNG HÓA-THANH HÓA
   - Điện thoại: 0946-840-935 - Fax: 01683-546-468
   - email: huyduc2101@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...