Cần mua nguyên liệu chế biến thức ăn thuỷ sản

  • Thread starter thanhtamsk
  • Ngày gửi
T

thanhtamsk

Guest
#1
<p><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Những mặt h&agrave;ng ma chung t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m kiếm:</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - B&atilde; n&agrave;nh (Mỹ, Argentina, Ấn Độ)<br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&uacute;a m&igrave;<br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - M&igrave; l&aacute;t<br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>- C&aacute;m m&igrave; <br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>- C&aacute;m gạo<br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>- Bột c&aacute; 55%<br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>- Bột xương thịt 55% ... </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Rất mong đươc hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; tổ chức , c&ocirc;ng ty</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Trần Thị Ngọc Thảo<br /> </span></span></p> <span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">DĐ: 0906 793 777</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
- Địa chỉ: Lô B3 Đường số 2 Cụm CN Mỹ Hiệp, CL, ĐT
- Điện thoại: 0906793777 - Fax:
- email: ngocthao@fatifish.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH