• CẦN MUA NÔNG SẢN: GỪNG, CÀ CHUA DẦM DẤM...

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 21/9/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH SXCN Viet Delta
   - Địa chỉ: 20/5 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q. Bình Thạnh
   - Tel, Fax: 0835114928 ::: FaX 0835114834
   - email: thanhvietdelta@gmail.com
   ================================

   <div><font size="2" face="Arial">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n! <br /> </font></div> <div><font size="2" face="Arial">T&ocirc;i&nbsp;l&agrave; Thanh, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty Viet D.E.L.T.A ở TpHCM. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ...</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cầm mua một mặt h&agrave;ng: gừng tươi, c&agrave; chua dầm dấm, dưa chuột dầm dấm, rong biển c&aacute;c loại, cơm dừa, tinh bột sắn, ng&ocirc;...</font> <br /></div> <div><font size="2" face="Arial">Rất mong được qu&yacute; c&ocirc;ng ty xem x&eacute;t&nbsp; v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian sớm nhất.</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Mong sớm được hợp t&aacute;c.</font></div> <div><font size="2" face="Arial">Tr&acirc;n trọng cảm ơn! <br /> Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Miss Thanh: 0982330552 hoặc Email: <span /><a href="mailto:thanhvietdelta@gmail.com"><strong>thanhvietdelta@gmail.com</strong></a>&nbsp; <br /> </font></div> <br /><!--Session data-->
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...