Cân phân tích độ ẩm OHAUS MB45

  • Thread starter ged_digital
  • Ngày gửi
G

ged_digital

Guest
#1
<table border="0"><tbody><tr><td><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul><li>Trọng lượng mẫu sấy lớn nhất:<strong>&nbsp;45g</strong></li><li>Độ ch&iacute;nh x&aacute;c:<strong>&nbsp;0.005g/0.05%</strong>&nbsp;độ ẩm</li><li>Độ lặp lại (Std, Dev):&nbsp; 0.18% (3g mẫu); 0.05% (đối với 10g mẫu)</li><li>Khoảng độ ẩm ph&acirc;n t&iacute;ch: 0.05 đến 100%</li><li>Khả năng đọc:&nbsp; 0.005g/0.05%</li><li>Nguồn gia nhiệt loại: tia hồng ngoại từ đ&egrave;n halogen</li><li>Hiển thị: % độ ẩm, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng.</li><li>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD 128&times;64 pixel</li><li>Thời gian sấy: 1-120 ph&uacute;t, khoảng tăng 30gi&acirc;y trong thời gian sấy 60ph&uacute;t/ 1ph&uacute;t với thời gian sấy từ 60-120ph&uacute;t</li><li>Khoảng nhiệt độ: 50 &ndash; 160<sup>0</sup>C, tăng 5<sup>0</sup>C</li><li>Nhiệt độ m&ocirc;i trường hoạt động: 10 đến 40<sup>0</sup>C</li><li>Chức năng chuẩn c&agrave;i đặt sẵn trong phần mềm: chuẩn khối lượng bằng quả c&acirc;n chuẩn 20g, chuẩn nhiệt độ bằng bộ chuẩn nhiệt độ lựa chọn th&ecirc;m.</li><li>Nguồn điện sử dụng: 220/230V/50Hz</li><li>K&iacute;ch thước đĩa: 90mm</li><li>K&iacute;ch thước c&acirc;n: 19&times;15.2x35cm</li><li>Trọng lượng c&acirc;n: 4.6kg</li><li> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td><strong>Model</strong></td> <td><strong>MB45</strong></td> <td colspan="2"><strong>MB35</strong></td> <td colspan="2"><strong>MB25</strong></td> <td><strong>MB23</strong></td> </tr> <tr> <td>Khả năng c&acirc;n(g)</td> <td>45</td> <td colspan="2">35</td> <td colspan="2">110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Độ đọc (g)</td> <td>0.01%/0.001g</td> <td colspan="2">0.02%/0.002g</td> <td colspan="2">0.05%/0.005g</td> <td>0.1%/0.01g</td> </tr> <tr> <td>Kết quả</td> <td colspan="6">% moisture, % solids, thời gian sấy, nhiệt độ sấy, trọng lượng&nbsp;bắt đầu, trọng lượng kết th&uacute;c, t&ecirc;n mẫu, biểu đồ</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị</td> <td colspan="6">LCD (126 x 64 pixel)</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước đĩa&nbsp; c&acirc;n</td> <td colspan="6">90 mm Dia.</td> </tr> <tr> <td>Nguồn s&aacute;ng đ&egrave;n</td> <td colspan="4">Halogen</td> <td colspan="2">&nbsp;IR</td> </tr> <tr> <td>Phạm vi nhiệt độ sấy</td> <td>50<sup>0</sup>Ctới 200<sup>0</sup>C</td> <td colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50<sup>0</sup>C tới 160<sup>0</sup>&nbsp;C trong 5<sup>0</sup>C gia tăng</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước c&acirc;n</td> <td colspan="2">7.5x6x14/19&times;15.2&times;35</td> <td colspan="4">6.5x5x11/17x13x28</td> </tr> <tr> <td>Nguồn cung cấp</td> <td colspan="6">220 VAC Adaptor 12 VAC/ 500mA ,50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>M&ocirc;i trường hoạt động</td> <td colspan="6">Nhiệt độ từ 10<sup>0</sup>c đến 40<sup>0&nbsp;</sup>C</td></tr></tbody></table></li></ul></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: pham hoai thu
- Địa chỉ: C2T13, tòa nhà Topcare, số 335 Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0944338913 - Fax: 04.8589.8586
- email: thupham7nd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH