• cần sang lại trại bồ câu pháp giá 250k/cặp bắt cả giá có thoả thuận

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/1/13

  1. duc pham Nhà nông nghiệp dư

   <div id="item-desc" class="clearfix large-photo-item" style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.4em; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; position: relative"><div id="description-text" style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 20px; position: relative; overflow: hidden; word-wrap: break-word"><p style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; line-height: 20px; clear: left">do kh&ocirc;ng t&igrave;m đuợc đầu ra m&igrave;nh cần sang gấp khoảng 70 cặp bồ c&acirc;u ph&aacute;p . trong đ&oacute; c&oacute; 50 cặp ph&aacute;p trắng v&agrave; n&acirc;u c&ograve;n lại l&agrave; ph&aacute;p lai . gi&aacute; khi mua l&agrave; 250k . chim đ&atilde; đẻ đuơc 5 lứa &nbsp;đẻ sai ổn đnh . giờ b&aacute;n lại gi&aacute; gốc mua hết c&oacute; thế thỏa thuận gi&aacute; . lồng nu&ocirc;i bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ 1.5 triệu nu&ocirc;i đuợc 40 cặp &nbsp;<strong style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">lien he : nguyen thanh trung 0978462182.</strong>&nbsp;dia chi : tam quan băc-ho&agrave;i nhơn- b&igrave;nh dịnh &nbsp; &nbsp; <em style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px">c&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin</em></p></div></div><div class="social-sharing" style="border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 20px; position: relative; float: left; width: 618px; line-height: 14px"><div id="ad-options" class="ad-extras" style="border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px 10px -2px 0px; padding: 0px 0px 2px; position: relative; float: left"><img alt="H&igrave;nh ảnh của can sang lai trai bo cau phap gia 250k/cap bat ca o gia co the thoa thuan" src="http://images03.jaovat.com/ui/18/70/05/1357717961_470536505_1-Hinh-anh-ca--can-sang-lai-trai-bo-cau-phap-gia-250kcap-bat-ca-o-gia-co-the-thoa-thuan.jpg" border="0" /></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
   - Địa chỉ: tam quan băc - hoài nhôn - bình dịnh
   - Điện thoại: 0978462182 - Fax:
   - email: haytinanh_2012@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...