• CẦN SANG TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THÁILAN - BÌNH DƯƠNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/3/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BÌNH DƯƠNG
   - Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
   - Tel, Fax: 01668 496 468 ::: FaX
   - email: buuasti80@yahoo.com.vn
   ================================

   <a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><strong><font face="Times New Roman">TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐT: (0650.) 3770427 Hoặc<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng cho nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.<br /></font></strong>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...