• CẦN SANG TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THÁILAN - BÌNH DƯƠNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/7/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: heorungbinhan
   - Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
   - Tel, Fax: ::: FaX 01668.496 468
   - email: buuasti80@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong><font face="Times New Roman">TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">CẦN SANG TO&Agrave;N BỘ TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THAILAND.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Đ&Agrave;N HEO GỒM:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 5 n&aacute;i sản xuất, 40 &ndash; 65 kg.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 4 N&aacute;i chửa.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 1 N&aacute;i đang nu&ocirc;i con ( 10 con ).<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 6 con lứa. (10 ~ 20 Kg/con)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 1 con đực giống.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Note: Giống heo rất chuẩn F1- F2.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Gi&aacute; thương lượng.<br /></font></strong><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...