CẦN SANG TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THÁILAN - BÌNH DƯƠNG

  • Thread starter heorungbinhan.webs.com
  • Ngày gửi
H

heorungbinhan.webs.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: heorungbinhan.webs.com
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 01668.496 468
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">CẦN SANG TO&Agrave;N BỘ TRẠI HEO RỪNG THUẦN CHỦNG THAILAND.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Đ&Agrave;N HEO GỒM:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 5 n&aacute;i sản xuất, 40 &ndash; 65 kg.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 4 N&aacute;i chửa.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 1 N&aacute;i đang nu&ocirc;i con ( 10 con ).<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 6 con lứa. (10 ~ 20 Kg/con)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ 1 con đực giống.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Note: Giống heo rất chuẩn F1- F2.<br /></font></strong>
 

#2
Bạn nên đưa giá và một số hình ảnh cụ thể để bà con dễ chọn hơn, đâu có biết heo của bạn ra sao đâu mà mua.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH