Bán Can thanh ly cap ga peru 75 my 25 cho anh em lam giong hoac da

#1
CAN THANH LY GAP GA 75 PERU 25 MY

MS1 : CAP GA 4 THANG TUOI ,GA TRONG NANG 1KG7
GIA 4,5 TRIEU/1 CAPMS2: GA PERU CU 4 THANG TUOI NANG 1KG6
GIA : 2 TRIEUMS3 : GA PERU DIEU 4 THANG TUOI NANG 1KG7
GIA : 2,5 TRIEUTHÒNG TIN LIEN LAC :
SDT :38263641 ( GAP ANH PHAT )
DIA CHI: 196 KHANH HOI QUAN 4
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH