• cần thơ bán gà mỷ 400k

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/3/13

  1. tanbuu45 Nhà nông nghiệp dư

   cần b&aacute;n v&agrave;i con g&agrave; tre my lai 75% v&agrave; con g&agrave; n&ograve;i bự con cho ace về l&agrave;m giống hoặc chơi kiểng cũng được <br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu0.upanh.com/b6.s33.d3/184651acec26f8b0aca15ca3a4eff753_53341720.img00225.120x1.jpg"><br /> g&agrave; n&ograve;i 2,8kg gi&aacute; 700k</a> ga con zin chưa đ&aacute;<br /> <br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu0.upanh.com/b6.s33.d3/184651acec26f8b0aca15ca3a4eff753_53341720.img00225.120x1.jpg"><img border="0" src="http://nu0.upanh.com/b3.s32.d2/cb2203a52c83ad7941f22e741d726830_53341720.img00225.jpg" /></a><br /> <strong><u><br /> -g&agrave; tre mỷ nặng 1,2kg gi&aacute; 400k<br /> <br /> </u></strong><br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu0.upanh.com/b2.s32.d1/fa0ad50c5b7337da4897f3c2c7276ca2_53341850.img00220.120x1.jpg"><img border="0" src="http://nu0.upanh.com/b2.s34.d3/bdd351ae47d99a378b16705499304433_53341850.img00220.jpg" /></a><br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu2.upanh.com/b5.s33.d1/6d61a76a6803b9ec3ab5c2e5581e95e7_53341852.img00221.120x1.jpg"><img border="0" src="http://nu2.upanh.com/b1.s33.d1/8c0c948adc34b620b4bb50db017ed77c_53341852.img00221.jpg" /></a><strong><u><br /> <br /> -g&agrave; nhạn nặng 1,1kg gi&aacute; 400k<br /> <br /> </u></strong><br /> <br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu2.upanh.com/b4.s32.d2/4607a02d030fc3fbd53e50bc58988183_53341942.img00228.120x1.jpg"><img border="0" src="http://nu2.upanh.com/b3.s33.d1/e5521c32c54842f5ca959ac826fb7b87_53341942.img00228.jpg" /></a><br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nu4.upanh.com/b3.s34.d1/bc4dda2b38473440e96aa23424fb82b5_53341944.img00233.120x1.jpg"><img border="0" src="http://nu4.upanh.com/b2.s32.d1/8e7f8257156d1cca67240b88d321a6be_53341944.img00233.jpg" /></a><strong><u><br /> <br /> TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> bửu<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> cần thơ-hậu giang<br /> <strong>- Điện thoại: </strong> 01677750285 - Fax: <br /> <strong>- email: </strong> <a href="mailto:billgatelove123@gmail.com">billgatelove123@gmail.com</a>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trương tấn bửu
   - Địa chỉ: cần thơ
   - Điện thoại: 01677750285 - Fax:
   - email: billgatelove123@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...