Cần tiền bán mấy cặp nhím trưởng thành giá rẻ

#1
<p>T&ocirc;i đang tiền n&ecirc;n&nbsp; b&aacute;n một số nh&iacute;m giống như sau:<br /></p><p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">- 3 c</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">ặ</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">p nh&iacute;m b</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">ố</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"> m</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">ẹ</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black" /><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">: 20triệu /1cặp</span></p><p>- 3 nh&iacute;m mẹ đ&atilde; đẻ: 15 triệu /1 con.</p><p>- 1 nh&iacute;m đực 8kg:&nbsp; 5 triệu</p><p>ae n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: V&otilde; Văn Tuy (0903533545) <br /></p><p>&nbsp;C&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin.<br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Văn Tuy
- Địa chỉ: Tổ 17 - phường Hòa Thọ Đông - quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0903533545
- email: vvtuy@yahoo.com
 

#3
Tôi nuôi nhím từ năm 2007, nhím mẹ đẻ được 2,3 năm. Cần tiền gấp nên phải bán. Chứ tôi đã thu hồi vốn nên không sợ bị lỗ vốn mà bán tháo. Nhà tôi gần chợ đầu mối nên thức ăn cho nhím rất đa dạng.
 
Last edited:
#5
Tôi đang tiền nên bán một số nhím giống như sau:

- 3 cặp nhím bố mẹ: 20triệu /1cặp

- 3 nhím mẹ đã đẻ: 15 triệu /1 con.

- 1 nhím đực 8kg: 5 triệu

ae nào có nhu cầu liên hệ: Võ Văn Tuy (0903533545)

Cám ơn đã đọc tin.


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Văn Tuy
- Địa chỉ: Tổ 17 - phường Hòa Thọ Đông - quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0903533545
- email: vvtuy@yahoo.com
 
#6
Tôi đang tiền nên bán một số nhím giống như sau:

- 3 cặp nhím bố mẹ: 20triệu /1cặp

- 3 nhím mẹ đã đẻ: 15 triệu /1 con.

- 1 nhím đực 8kg: 5 triệu

ae nào có nhu cầu liên hệ: Võ Văn Tuy (0903533545)

Cám ơn đã đọc tin.


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Văn Tuy
- Địa chỉ: Tổ 17 - phường Hòa Thọ Đông - quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0903533545
- email: vvtuy@yahoo.com
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH