CẦN TIỀN BÁN NHÍM BỐ MẸ ĐANG ĐẺ : "BÁN GIÁ THỊT"

#1
<p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font face="#mce_temp_font#" style="-webkit-box-shadow: none !important">ần tiền b&aacute;n gấp 5 cặp nh&iacute;m bố mẹ,</font><font face="#mce_temp_font#" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;đ&atilde; đẻ 3 lứa</font></p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">cần tiền n&ecirc;n b&aacute;n gi&aacute; nh&iacute;m thịt: 170.000/kg</p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">mong c&aacute;c bạn ủng hộ</p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">li&ecirc;n hệ: 01265365179</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ý Nhi
- Địa chỉ: số 3, kp3, phường TTN, Quận 12, TP. HCM
- Điện thoại: 01265365179 - Fax:
- email: nguyen_thi_y_nhi_1993@yahoo.com
 

Tấn Thành

yêu nông nghiệp
#2
chúc bán nhanh nhé bạn ................................................hit hit ................-_-
 
#3
<p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font face="#mce_temp_font#" style="-webkit-box-shadow: none !important">ần tiền b&aacute;n gấp 5 cặp nh&iacute;m bố mẹ,</font><font face="#mce_temp_font#" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;đ&atilde; đẻ 3 lứa</font></p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">cần tiền n&ecirc;n b&aacute;n gi&aacute; nh&iacute;m thịt: 170.000/kg</p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">mong c&aacute;c bạn ủng hộ</p><p class="style2" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">li&ecirc;n hệ: 01265365179</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ý Nhi
- Địa chỉ: số 3, kp3, phường TTN, Quận 12, TP. HCM
- Điện thoại: 01265365179 - Fax:
- email: nguyen_thi_y_nhi_1993@yahoo.com
Hiện mình có 17 cặp nhím bố mẹ
lâu rùi ko có ai gọi mua nhím ,mà nhím thì ăn nhiều quá ,bây h mình cần thanh lý

có người trã nhím bố mẹ : 1,7 triu/ cặp bố mẹ,,xin hỏi ỡ đâu mua cao hơn ,chỉ mình với

mình sẽ thanh lý hết
 
#4
bạn cho mình số đt để liên lạc nhé

Hiện mình có 17 cặp nhím bố mẹ
lâu rùi ko có ai gọi mua nhím ,mà nhím thì ăn nhiều quá ,bây h mình cần thanh lý

có người trã nhím bố mẹ : 1,7 triu/ cặp bố mẹ,,xin hỏi ỡ đâu mua cao hơn ,chỉ mình với

mình sẽ thanh lý hết[/QUOTE]
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH