• CẦN TÌM ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI LƯỚI CƯỚC ( SỢI PE) HÀN QUỐC

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 17/8/12

  1. <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cần tìm đ&ocirc;́i tác ph&acirc;n ph&ocirc;́i lưới cước sợi PE&nbsp; sản xu&acirc;́t theo d&acirc;y chuy&ecirc;̀n nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u Hàn Qu&ocirc;́c</p><h2>C&acirc;̀n tìm<span class="style2"> g&acirc;́p đối tác ph&acirc;n ph&ocirc;́i sản ph&acirc;̉m lưới cước che nắng, x&acirc;y dựng nu&ocirc;i tr&ocirc;̉ng thủy hải sản. Kích thước và m&acirc;̣t đ&ocirc;̣ mặt tùy ý ( dài từ 0.4m-6m. M&acirc;̣t đ&ocirc;̣ mắt 0.1-05). Hi&ecirc;̣n đang sản xu&acirc;́t 2 loại mặt hàng móc và hàng vu&ocirc;ng. Uy tín ch&acirc;́t lượng. Giá cả cạnh tranh</span></h2><h2 class="style2"><u><em>Mời li&ecirc;n lạc trực ti&ecirc;́p với</em></u></h2><h2 class="style2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u><em>Phó giám đ&ocirc;́c</em></u>: Phạm Trung Qu&acirc;n</h2><h2 class="style2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u><em>Tel:</em></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 097 36 55 079</h2>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Trung Quân
   - Địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và sản xuất Nam Sơn
   - Điện thoại: 0973655079 - Fax:
   - email: pham_trung_quan@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...