• Cần tìm đối tác tiêu thụ bột đá vôi caco3 trắng, siêu mịn.

    Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 21/7/09

    Trạng thái chủ đề:
    Không còn mở để tiếp tục thảo luận
    1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP ĐT&TM Doanh Nhân
      - Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, F.6, Q.3, TP. HCM
      - Tel, Fax: 08.62170024 ::: FaX: 08.62890343
      - email: giao_bitracorpgroup@yahoo.com.vn
      ================================

      <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; Cty sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối bột đ&aacute; CaCO3 chất lượng cao từ Nghệ An d&ugrave;ng l&agrave;m phụ gia &amp; chất độn trong c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất: thức ăn thuỷ sản, chăn nu&ocirc;i, dược phẩm, cao su, sơn, gốm sứ, polime,&hellip;</p><p>Với gi&acirc;y chuyền SX hiện đại nhập từ CH Li&ecirc;n Bang Đức v&agrave; c&aacute;c mỏ đ&aacute; tốt nhất ở Nghệ An n&ecirc;n th&agrave;nh phẩm c&oacute; chất lượng &nbsp;cao đạt ti&ecirc;u chuẩn do quốc tế quy đinh cho phụ gia c&ocirc;ng nghiệp &amp; thực phẩm.</p><p>Sản lượng cung ứng ổn định 8.000-10.000Tấn/ th&aacute;ng. Gi&aacute; cả cực k&igrave; cạnh tranh. B&aacute;n trực tiếp tới từng c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu mua phục vụ sản xuất.</p>&THORN;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đặc biệt Cty c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i gi&aacute; cho những đơn đặt h&agrave;ng lớn &amp; l&acirc;u d&agrave;i.<br /><p>Chi tiết li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng kinh Doanh: Mr Giao: 0978178331</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; thương mại Doanh Nh&acirc;n</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 Phạm Ngọc Thạch- p.6- Q.3- Tp.HCM</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel: 08.62170024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 08.62890343 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: giao_bitracorpgroup@yahoo.com.vn </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: <a href="http://www.bitracorp.com/">www.bitracorp.com</a></p><p>&THORN;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Rất h&acirc;n hạnh được cộng t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch trong thời gian tới.</strong></p><strong>Tr&acirc;n trong cảm ơn!<br /></strong><p></p></strong></font></font>
       
      Đang tải...
    Trạng thái chủ đề:
    Không còn mở để tiếp tục thảo luận

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...