CẦN TÌM NHÀ CUNG CẤP HÀNG HẢI SẢN MỰC, CÁ THU SỐ LƯỢNG LỚN.

#1
<div>&nbsp;</div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&Ocirc;NG TY H&Agrave;NG THỦY SẢN V&Agrave; N&Ocirc;NG SẢN VIỆT NAM XIN GỬI TỚI NH&Agrave; CUNG CẤP LỜI CH&Agrave;O TR&Acirc;N TRỌNG NHẤT.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HIỆN NAY C&Ocirc;NG TY ĐANG CẦN T&Igrave;M NH&Agrave; CUNG CẤP MẶT H&Agrave;NG THỦY SẢN NHƯ MỰC, C&Aacute; THU SỐ LƯỢNG LỚN T&Iacute;NH THEO TẤN, VẬY NH&Agrave; CUNG CẤP N&Agrave;O C&Oacute; SỐ LƯỢNG NHƯ VẬY XIN TH&Ocirc;NG B&Aacute;O MONG HỢP T&Aacute;C L&Agrave;M ĂN L&Acirc;U D&Agrave;I, UY T&Iacute;N.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MỌI TH&Ocirc;NG TIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; EMAIL: bn.lananh@gmail.com</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ĐT: 01229 706068</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Agrisg
- Địa chỉ: Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 01229796968 - Fax:
- email: bn.lananh@gmail.com
 

ANC

Nhà nông tập sự
#2
Hiện tôi đang có 1 tấn mực trứng size 5-9cm (xem hình). Nếu có nhu cầu xin LH 0913489630

 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH