• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

Cần tuyển 10 nhân viên làm việc tại: Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên

  • Thread starter CÔNG TY TM TRUNG VIET
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TM TRUNG VIET

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIET
- Địa chỉ: B5 TT2 Khu Đô Thị Băc Linh Đam
- Tel, Fax: 04.2241.4923 ::: FaX
- email: vuonsinhthaitrungviet@gmail.com
================================

<h2 align="justify"><font size="3"><em>C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp</em></font></h2><h2 align="justify"><font size="3"><em><u>vị tr&iacute;</u>:&nbsp; tư vấn, thuyết tr&igrave;nh, ph&aacute;t triển thị trường ứng dụng c&aacute;c chương tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đưa ra thị trường. Lập kế hoạch, t&igrave;m kiếm c&aacute;c địa điểm l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng, tổ chức c&aacute;c buổi tr&igrave;nh diễn, hội thảo&nbsp;đầu bờ, hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n, chương tr&igrave;nh hướng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n, hỗ trợ tư vấn kỹ thu&acirc;t cho c&aacute;c trang trại, n&ocirc;ng trường, cty giống. v.v <br /></em></font></h2><h2 align="justify"><font size="3"><em>&nbsp;<u>y&ecirc;u cầu</u>: năng động ,nhiệt t&igrave;nh, y&ecirc;u n&ocirc;ng nghiệp ,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m giầu.</em></font></h2><p><font size="3"><em><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold">Tr&igrave;nh độ học vấn</span><span style="font-weight: bold">:</span> Tối thiểu Trung cấp. Ưu ti&ecirc;n Ks N&ocirc;ng nghiệp.<br /></em></font></p><p><font size="3"><em><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">Chế độ:</span> Hưởng lương cứng + Thưởng DS, c&aacute;c chế độ BHXH theo quy định nh&agrave; nước</em></font></p><p><font size="3"><em>Chi tiết li&ecirc;n hệ:</em></font></p><p><font size="3"><em>C&ocirc;ng ty TM Trung Việt - P. Nh&acirc;n sự</em></font></p><p><font size="3"><em><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold">Điện thoại</span>: <span style="font-weight: bold">04.2241.4923 - 0984.023.568 - Mr Lộc</span></em></font></p><p><font size="3"><em><span style="font-weight: bold">han nộp hồ sơ hết ng&agrave;y 15-9.</span></em></font> </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH