1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Cần Tuyển Người Nuôi Gà, Nuôi Dê

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 15/5/12

  1. <p>trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i toạ lạc tại: Ấp T&acirc;n Th&agrave;nh, C&acirc;y G&aacute;o, Trảng Bom, Đồng Nai cần tuyển người chăn nu&ocirc;i với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:</p><p>1) Người nu&ocirc;i d&ecirc; (Số lương: 1 người)</p><p>Điều kiện:</p><p>- Phụ tr&aacute;ch chăm s&oacute;c 55 con D&ecirc; lớn, nh&oacute;</p><p>- Trực tiếp chăn D&ecirc; hoặc đi lấy l&aacute;, cỏ, l&aacute; sảng, l&aacute; xoan, l&aacute; chuối v&agrave; c&aacute;c loại l&aacute; kh&aacute;c cho D&ecirc; ăn</p><p>- Cho D&ecirc; ăn th&ecirc;m c&aacute;m bắp ng&agrave;y 2 lần</p><p>- Tuổi từ 30 trở l&ecirc;n (Nam giới), ưu ti&ecirc;n người&nbsp;d&acirc;n địa phương tại C&acirc;y G&aacute;o, Đồng Nai,&nbsp;người Miền Bắc, Miền Trung.</p><p>- C&oacute; sức khoẻ, chịu kh&oacute;, kh&ocirc;ng uống rượu, biết nghe lời.</p><p>- Lương 2,6 triệu/th&aacute;ng.&nbsp;Cấp th&ecirc;m 15 kg gạo/th&aacute;ng.&nbsp;C&oacute; lương th&aacute;ng&nbsp;thứ 13. </p><p>- Nếu nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c D&ecirc; tốt sau 02 th&aacute;ng thử việc, lương tăng l&ecirc;n 3 triệu/th&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c phụ cấp ưu đ&atilde;i kh&aacute;c.</p><p>&nbsp;- Bao ăn ở tại trại. (Lưu &yacute;: thức ăn c&oacute; thể khai th&aacute;c tại trại như c&aacute; ở hồ, t&ocirc;m t&eacute;p, ếch v&agrave; c&aacute;c loại rau)</p><p>2) Người nu&ocirc;i g&agrave; (Số lượng 02 người - Ưu ti&ecirc;n l&agrave; vợ chồng)</p><p>Điều kiện:</p><p>- Mỗi người sẽ phụ tr&aacute;ch 1,000 con g&agrave; ta thả vườn.</p><p>- Biết kỹ thuật chăn nu&ocirc;i g&agrave; ta thả vườn, đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i g&agrave; số lượng lớn.</p><p>- Chịu kh&oacute;, tỉ mỉ, si&ecirc;ng năng, biết nghe lời, sạch sẽ </p><p>- Ưu ti&ecirc;n 2 người l&agrave; vợ chồng, c&oacute; &yacute; định l&agrave;m việc l&acirc;u d&agrave;i, việc ổn định quanh năm</p><p>- Kh&ocirc;ng giới hạn tuổi, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt v&ugrave;ng miền khi tuyển</p><p>- Mức lương: 5 triệu/02 người/th&aacute;ng (Nếu l&agrave; vợ chồng), cung cấp 30 kg gạo/th&aacute;ng.</p><p>- C&oacute; lương th&aacute;ng thứ 13 v&agrave; c&aacute;c khoản thưởng mỗi khi xuất g&agrave; nếu nu&ocirc;i g&agrave; &iacute;t hao hụt đầu con v&agrave; đạt trọng lượng. Mức thưởng tối thiểu nửa th&aacute;ng lương/người.</p><p>- Ăn ở tại trại, thức ăn khai th&aacute;c tại trại như c&aacute;, t&ocirc;m, ếch, cua đồng, c&aacute;c loại rau.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Đỗ Kh&aacute;nh Đai</p><p>Điện thoại: 0933 5939 36</p><p>E-mail: dodai<a href="mailto:dodai29@yahoo.com">29@yahoo.com</a></p><p>Địa chỉ l&agrave;m việc:</p><p>Ấp T&acirc;n Th&agrave;nh, C&acirc;y G&aacute;o, Trảng Bom, Đồng Nai</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Khánh Đại
   - Địa chỉ: TP. HCM
   - Điện thoại: 0933 5939 36 - Fax:
   - email: dodai29@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...