• cây giống trãng bom

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 14/10/11

  1. nguyensyliem Guest

   <p>Vườn ươm Sỹ Li&ecirc;m, chuy&ecirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp, c&acirc;y xanh đ&ocirc; thị, c&acirc;y trồng rừng v...v..</p><p>&nbsp;C&oacute; tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y như: b&agrave;ng đ&agrave;i loan, b&agrave;ng l&aacute; lớn, dầu, sao, lim sẹc, osaka(mai nhật), muồng v&agrave;ng, muồng đen, m&oacute;ng b&ograve;, bằng lăng, sưa, phượng vĩ, ho&agrave;ng nam, phi lao, th&ocirc;ng, tre v..v</p><p>&nbsp;ĐẶC BIỆT c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y trồng đường phố với đường k&iacute;nh gốc loại lớn, keo lai gi&acirc;m hom số lượng lớn</p><p>&nbsp;C&acirc;y giống được đ&atilde;m bảo nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của c&acirc;y, đ&atilde;m bảo khả năng sống l&agrave; tuyệt đối.</p><p>&nbsp;h&igrave;nh thức li&ecirc;n lạc: Tại Trung T&acirc;m Sản Xuất v&agrave; Dịch Vụ Trường Đại Học L&acirc;m Nghiệp Cơ Sở 2 Gặp anh Sỹ Thanh SĐT: 0918926454 HOẶC Gặp A. Sỹ Li&ecirc;m SĐT: 0986992597 ( c&oacute; hoa hồng cho người giới thiệu)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyensyliem
   - Địa chỉ: trãng bom, đồng nai
   - Điện thoại: 0986992597 - Fax:
   - email: nguyensyminh25021988@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...