Cây gù hương, táu, nghiến, sến, gụ, mun, trai lí.....

tranlehoan

"Bảo tồn và nhân giống Gù hương - Xá xị"
#1
Hiện nay chỗ tôi tại Yên Bái đã nhân giống thành công nhiều loài cây gỗ quý hiếm: táu, nghiến, sến, lim xanh, gụ, mun, trai lí, gù hương(xá xị)..... Mỗi loại có 3-4000 cây. Bạn nào có nhu cầu trồng xin liên hệ sđt 01687 072 577.
[DOUBLEPOST=1487813959][/DOUBLEPOST]


 

taduyhung

Lữ khách
#2
Hiện nay chỗ tôi tại Yên Bái đã nhân giống thành công nhiều loài cây gỗ quý hiếm: táu, nghiến, sến, lim xanh, gụ, mun, trai lí, gù hương(xá xị)..... Mỗi loại có 3-4000 cây. Bạn nào có nhu cầu trồng xin liên hệ sđt 01687 072 577.
[DOUBLEPOST=1487813959][/DOUBLEPOST]


Hiện nay chỗ tôi tại Yên Bái đã nhân giống thành công nhiều loài cây gỗ quý hiếm: táu, nghiến, sến, lim xanh, gụ, mun, trai lí, gù hương(xá xị)..... Mỗi loại có 3-4000 cây. Bạn nào có nhu cầu trồng xin liên hệ sđt 01687 072 577.
[DOUBLEPOST=1487813959][/DOUBLEPOST]


Hiện nay chỗ tôi tại Yên Bái đã nhân giống thành công nhiều loài cây gỗ quý hiếm: táu, nghiến, sến, lim xanh, gụ, mun, trai lí, gù hương(xá xị)..... Mỗi loại có 3-4000 cây. Bạn nào có nhu cầu trồng xin liên hệ sđt 01687 072 577.
[DOUBLEPOST=1487813959][/DOUBLEPOST]


Bên anh có giống cây nghiến bán không? nếu có reply em muốn mua vài chục cây.