• cây mac ca

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 30/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tạ Danh Quang
   - Địa chỉ: 109 Mai Hắc Đế TP Buôn Ma Thuột
   - Tel, Fax: 05003932068; 0913436677 ::: FaX05003932068
   - email: taquangmacca@yahoo.com
   ================================

   <p>C&ocirc;ng ty cổ phần vinamaca tiền th&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Long phương đ&atilde; ch&iacute;nh thức mở rộng địa b&agrave;n kinh doanh tại c&aacute;c tỉnh T&acirc;y nguy&ecirc;n từ năm 2009. Hiện nay đ&atilde; c&oacute;&nbsp;vườn ươm giống c&acirc;y mac ca lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Địa điểm đ&oacute;ng tại x&atilde; Đ'Lyza, huện Kr&ocirc;ng Năng, tỉnh Đắk Lắc. Cung cấp 22 giống đầu d&ograve;ng nhập tại &Uacute;c; Ha oai(Mỹ) v&agrave; một số giống chọn lựa tại TRung Quốc. C&ocirc;ng ty chỉ b&aacute;n giống c&acirc;y gh&eacute;p, kh&ocirc;ng b&aacute;n c&acirc;y thực sinh l&agrave;m ảnh hưởng đến năng suất c&acirc;y tr&ocirc;ng v&agrave; g&acirc;y nguy hại l&acirc;u d&agrave;i về sau cho người n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp. C&ocirc;ng ty sẵn s&agrave;ng li&ecirc;n doanh, li&ecirc;n kết với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; diễn t&iacute;ch lớn, k&yacute; kết, thu mua, bao ti&ecirc;u sản phẩm, tư vấn về kỹ thuật.</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ : C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN VINAMACA; 109 Mai Hắc Đế, TP Bu&ocirc;ng Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắkl</p><p>Điện thoại : 05003932068; 0913436677</p><p>email : <a href="mailto:vinamacadamia@yahoo.com">vinamacadamia@yahoo.com</a></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...