Cây nước nóng lạnh Daiwa giá rẻ, giao hàng tận nơi, có bảo hành

  • Thread starter maxbuy2010
  • Ngày gửi
M

maxbuy2010

Guest
#1
<p style="text-align: center" class="p_first"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt"><span style="color: fuchsia">M&igrave;nh muốn mua <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=sp3&amp;id_submenu1=33&amp;id_submenu3=420">C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh</a> th&igrave; mua ở đ&acirc;u???N&ecirc;n mua <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=sp3&amp;id_submenu1=33&amp;id_submenu3=420">C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh </a>loại n&agrave;o th&igrave; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=sp3&amp;id_submenu1=33&amp;id_submenu3=420">tốt, loại nao bền, loại n&agrave;o ch&iacute;nh h&atilde;ng</a>???Bạn c&oacute; thể tư vấn gi&uacute;p m&igrave;nh được kh&ocirc;ng???Bạn h&atilde;y đến Với <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=sp3&amp;id_submenu1=33&amp;id_submenu3=420">Si&ecirc;u thị Maxbuy </a>để được tư vấn&nbsp; Nh&eacute;!!!</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt"><span style="color: fuchsia">bạn c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m m&agrave; kh&ocirc;ng phải lo về đại chỉ t<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=sp3&amp;id_submenu1=33&amp;id_submenu3=420">in cậy, gi&aacute; rẻ, chất lượng.</a></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt"><span style="color: fuchsia">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt"><span style="color: fuchsia">&nbsp;</span></span>===&gt;<span style="font-size: small"><span style="color: darkorange">Bảo H&agrave;nh Tại Maxbuy 1 đổi 1 trong v&ograve;ng 6 th&aacute;ng đầu</span></span>,<span style="color: green"><span style="font-size: small"> Bảo h&agrave;nh tận nơi trong nội th&agrave;nh trong 12 th&aacute;ng sử dụng TạiNội th&agrave;nh</span></span>. Kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được Miễn ph&iacute;Tư vấn , lắp đặt v&agrave; vận chuyển nội th&agrave;nh HN v&agrave; Tp. HCM</p> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Hotline: 091.578.2121</span></strong></span><strong><span style="line-height: 19px; font-size: small">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="line-height: 19px; font-size: small">website:&nbsp;<a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" rel="nofollow" href="http://www.maxbuy.vn/">http://www.maxbuy.vn</a></span></strong></p> <p style="text-align: center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center"><br /><span style="font-size: 12px; font-weight: bold">T&ecirc;n sản phẩm : </span> <span style="font-size: 12px; font-weight: bold"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=detail&amp;id_submenu1=33&amp;id_sp=2449">C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh Daiwa YDG2-5BB(C)</a></span></p> <p style="text-align: center"><br /><img border="0" src="http://maxbuy.vn/resize_image.php?file=login1/img_product/4.jpg&amp;sizex=240&amp;sizey=250&amp;quality=100" /><br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px">Gi&aacute; b&aacute;n:2,250,000&nbsp;VNĐ</span></p> <p style="text-align: center"><br /><span style="font-size: 9px; font-weight: normal"><span style="font-size: small">Thiết kế mới, sang trọng hơn - M&agrave;u sắc ấn tượng v&agrave; c&aacute; t&iacute;nh hơn. - Hệ thống tản nhiệt k&eacute;p gi&uacute;p lốc hoạt động tốt hơn, đảm bảo đủ lạnh cho nước v&agrave; ngăn tủ. - B&igrave;nh chứa nước bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, vệ sinh v&agrave; bền - L&agrave;m lạnh bằng lốc</span> </span></p><div><span style="font-size: small">Xuất xứ: Đ&agrave;i loan</span></div> <div><br /><span style="font-size: 12px; font-weight: bold">T&ecirc;n sản phẩm : </span> <span style="font-size: 12px; font-weight: bold"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=detail&amp;id_submenu1=33&amp;id_sp=2447">C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh Daiwa YDG2-5BB(B)</a></span></div> <div><br /><img border="0" src="http://maxbuy.vn/resize_image.php?file=login1/img_product/3.jpg&amp;sizex=240&amp;sizey=250&amp;quality=100" /><br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px">Gi&aacute; b&aacute;n:2,250,000&nbsp;VNĐ</span></div> <div><br /><span style="font-size: 9px; font-weight: normal"> <div><span style="font-size: small">C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh Daiwa YDG2-5BB - M&agrave;u sắc hơn, ph&ugrave; hợp với những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; t&iacute;nh, th&iacute;ch n&eacute;t ri&ecirc;ng. - D&aacute;ng bề thế hơn. - C&oacute; hệ thống tho&aacute;t nước ở ngăn tủ -&gt; ch&acirc;n c&acirc;y nước sẽ kh&ocirc;ng bị ẩm, gỉ. - Lốc &ecirc;m v&agrave; ổn định.</span></div> <div><span style="font-size: small">Xuất xứ: Đ&agrave;i loan</span></div> <div><br /><span style="font-size: 12px; font-weight: bold">T&ecirc;n sản phẩm :<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=detail&amp;id_submenu1=33&amp;id_sp=2451"> </a></span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://maxbuy.vn/?veiw=product&amp;rank=detail&amp;id_submenu1=33&amp;id_sp=2451"> <span style="font-size: 12px; font-weight: bold"> C&acirc;y nước n&oacute;ng lạnh Daiwa L832B</span></a></div> <div><img border="0" src="http://maxbuy.vn/resize_image.php?file=login1/img_product/6971cc19c09f15d32594b00cb814809f.jpeg&amp;sizex=240&amp;sizey=250&amp;quality=100" /><br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px">Gi&aacute; b&aacute;n:2,580,000&nbsp;VNĐ</span></div> <div><br /><span style="font-size: 9px; font-weight: normal"><span style="font-size: small">Kiểu d&aacute;ng mềm mại, trang nh&atilde;. - Nhiều chức năng kết hợp : nước nhiệt độ thường, nước n&oacute;ng, lạnh, ngăn tủ lạnh. - Hệ thống tản nhiệt k&eacute;p, gi&uacute;p lốc hoạt động tốt hơn, đảm bảo đủ lạnh cho nước v&agrave; ngăn tủ v&agrave; tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt. - B&igrave;nh chứa nước bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, vệ sinh v&agrave; bền - L&agrave;m lạnh bằng lốc, hiệu quả v&agrave; l&acirc;u bền : kh&aacute;c biệt loại mạch b&aacute;n dẫn, rẻ tiền. </span> <div><span style="font-size: small">Xuất xứ: Đ&agrave;i loan</span></div> <div><br /><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: green">C&Ocirc;NG TY CP C&ocirc;ng Nghệ Maxbuy Việt Nam</span></strong></span><br /><span style="font-size: small">Số 13 Nguyễn Tưởng, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội</span><br /> Li&ecirc;n hệ ngay: <span style="font-size: medium"><strong><span style="color: red">Mss Thảo</span></strong></span><br /> ĐT: <span style="font-size: small"><strong><span style="color: red">091.578.2121</span></strong></span><br /> Trang chủ: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://maxbuy.vn/">http://maxbuy.vn</a></div> </span></div> </span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thảo
- Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hn
- Điện thoại: 0915782121 - Fax:
- email: phamthao@maxbuy.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH