• cây trà - thú chơi cây kiểng ngày nay!hot!hot!hot!!!!

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 2/1/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <span style="font-size: x-large; color: #ff0000"><strong>Th&uacute; điền vi&ecirc;n của người m&ecirc; c&acirc;y kiểng!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạn muốn tạo cảnh s&acirc;n vườn g&oacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; m&aacute;t mẻ h&ograve;a quyện với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hay &yacute; tưởng h&agrave;ng ch&egrave; bao quanh theo kh&ocirc;ng gian nh&agrave; m&igrave;nh.</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong> T&ocirc;i c&oacute; 500 gốc ch&egrave; (c&acirc;y tr&agrave;) 6 năm tuổi cần b&aacute;n. Khi mua bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ về c&aacute;ch trồng v&agrave; chăm s&oacute;c ch&uacute;ng v&agrave; nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua nhiều tr&ecirc;n 100 gốc t&ocirc;i sẽ bỏ c&ocirc;ng trồng, chăm s&oacute;c định k&igrave;.</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong>H&atilde;y để những h&agrave;ng ch&egrave; xanh tươi điểm t&ocirc; cho kh&ocirc;ng gian l&yacute; tưởng của bạn!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong> H&atilde;y tận hưởng th&uacute; điền vi&ecirc;n tao nh&atilde;, chăm s&oacute;c v&agrave; tận hưởng những ly ch&egrave; tươi mỗi ng&agrave;y! Điều đ&oacute; thật tuyệt vời cho sức khỏe của bạn!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong> Ch&egrave; kiểng L&acirc;m Đồng mong đem đến cho bạn đời sống tinh thần trọn vẹn, tuyệt vời nhất!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><strong> Chi tiết li&ecirc;n hệ: A.Lộc 0163.560.7735-(063).3940.068</strong></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn minh tâm
   - Địa chỉ: lamdong62
   - Điện thoại: 01635607735 - Fax:
   - email: mintamsgu@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...