• CC: nghêu, sò, cá tra, cá lóc, bạch tuộc, mực, cá đuối, ốc đinh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 27/6/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty G&ograve; Đ&agrave;ng hiện đang c&oacute; sản xuất, cung cấp &amp; xuất khẩu c&aacute;c mặt thuỷ sản đ&ocirc;ng lạnh sau: ngh&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n con, ngh&ecirc;u lụa thịt, s&ograve; huyết, ốc đinh, c&aacute; tra fillet ăn sống, c&aacute; l&oacute;c fillet ăn sống, c&aacute; tra tẩm bột, c&aacute; tra nguy&ecirc;n con bỏ nội tạng, c&aacute; tra cắt khoanh, đầu c&aacute; tra, bao tử c&aacute; tra, ức c&aacute; tra, cắt tra x&uacute;c x&iacute;ch, c&aacute; tra tẩm th&igrave; l&agrave;, c&aacute; tra xi&ecirc;n qua, c&aacute; tra cắt hạt lựu, chả gi&ograve; t&ocirc;m &amp; c&aacute; tra, chạo c&aacute; tra, bạch tuộc xếp b&ocirc;ng, bạch cắt 5-7 cm/miếng, bạch tuộc cắt luộc, mực n&uacute;t l&agrave;m sạch, mực n&uacute;t xi&ecirc;n que, đầu mực nang, mực nang fillet cuộn, d&egrave; c&aacute; đuối, c&aacute; đuối cắt sợi, mực ống cắt khoanh, đầu mực ống, Maza cắt, ghẹ cắt đ&ocirc;i, c&aacute; đi&ecirc;u hồng nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch, lươn cắt khoanh, c&aacute; r&ocirc; đồng, đ&ugrave;i ếch,t&ocirc;m sắt PD, ba kh&iacute;a, bong b&oacute;ng c&aacute;, bột c&aacute; tra...<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Qu&iacute; c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xuất khẩu, cung cấp cho c&aacute;c si&ecirc;u thị nội địa..xin vui l&ograve;ng với ch&uacute;ng t&ocirc;i để b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; biết th&ecirc;m chi tiết...<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hoan ngh&ecirc;nh c&aacute;c nh&agrave; c&ugrave;ng cấp c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n hoặc c&oacute; li&ecirc;n quan hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đảm bảo nguồn cung cấp của ch&uacute;ng t&ocirc;i dồi d&agrave;o v&agrave; đ&aacute;p ứng việc giao h&agrave;ng cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i được tốt hơn. <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin hệ Mr.Phương:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">GO DANG SEAFOOD CO . , LTD&nbsp; (GODACO) - DL 354, DL 380 &amp; DL 476<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Add: 202/13 Co Bac Street - District 1 &ndash; HoChiMinh City - Vietnam <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Tel: +84-8-38378356 - Fax: +84-8-38374734. <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">E-mail 1:&nbsp; godacoexport@hcm.fpt.vn<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">E-mail 2: godacoseafood@yahoo.com<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Cellphone/ Viber: 00-84-902-968-990. Skype ID: godaco-phuong (We can worldwidecall free over Viber)<br /></font></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty thuỷ sản Gò Đàng
   - Địa chỉ: 202/13 Cô Bắc, quận 1, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0902968990 - Fax:
   - email: godacoexport@hcm.fpt.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...