Chăm sóc thiết kế thi công sân vườn

  • Thread starter chinh_nhaviet
  • Ngày gửi
C

chinh_nhaviet

Guest
#1
<strong><u><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CP KT CẢNH QUAN NH&Agrave; VIỆT<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n gia về:<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Thiết kế, thi c&ocirc;ng cảnh quan s&acirc;n vườn.<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Cung cấp c&acirc;y xanh cảnh quan.<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Cung cấp vật liệu trang tr&iacute; ( <em>sản xuất, chế t&aacute;c vật liệu trang tr&iacute; mỹ thuật</em>)<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Cung cấp v&agrave; lắp đặt hệ thống phun nước nghệ thuật, chiếu s&aacute;ng, tưới tự động.<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Chăm s&oacute;c ,bảo dưỡng cảnh quan s&acirc;n vườn.<br /></font>o&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">Cho thu&ecirc; c&acirc;y xanh v&agrave; trang tr&iacute; c&acirc;y xanh nội thất.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">LI&Ecirc;N HỆ : 0944 203778 &ndash; CHINH<br /></font><font face="Times New Roman">www: canhquannhaviet.com&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:nhavietlandscape@gmail.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">nhavietlandscape@gmail.com</font></a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP KT CANH QUAN NHÀ VIỆT
- Địa chỉ: Số :04 – đường 11 – P. Phước Bình – Q.9 – Tp.HCM
- Điện thoại: 0944203778 - Fax:
- email: nhavietlandscape@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH