• Chất xử lý nước nuôi tôm cá

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 28/12/11

  1. nguydungquoc Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp;TH&Agrave;NH PHẦN<br /></p><p>Natural Zeolite l&agrave; m&ocirc;t dạng sản phẩm Zeolite tự nhi&ecirc;n, th&agrave;nh phần chủ yếu gồm oxit nh&ocirc;m v&agrave; oxit silic, ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số oxit kh&aacute;c như c&aacute; oxit canxi, sắt, kali, natri, magie, cr&ocirc;m.</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM V&Agrave; C&Ocirc;NG DỤNG</p><p>-&nbsp; Natural Zeolitec&oacute; khả năng hấp thụ c&aacute;c chất kh&iacute; độc với t&ocirc;m c&aacute; c&oacute; trong ao nu&ocirc;i như c&aacute;c kh&iacute; NO, NO2, H2S, lắng động chất hữu cơ lơ lửng trong nước, l&agrave;m cho nước trong ao trong sạch v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i.<br /></p><p>- Natural Zeolite c&ograve;n k&iacute;ch th&iacute;ch t&ocirc;m lột x&aacute;c, ổn định độ pH trong nước ao.</p><p>Do c&aacute;c đặc t&iacute;nh tr&ecirc;n, sử dụng Natural Zeolite l&agrave;m cho t&ocirc;m c&aacute; sinh trưởng khỏe mạnh, ph&ograve;ng ngừa được c&aacute;c bệnh phổ biến như bệnh đ&oacute;ng rong, mềm vỏ, bệnh bọt kh&iacute;.... </p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP BVTV Sài Gòn
   - Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Qùy, P. Tân Thuận Đông, Q7, Tp HCM
   - Điện thoại: 08.38733295 - Fax: 08.38733003
   - email: quocdung.nguy@spcs.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...