• Bán Chậu Hoa & Hoa Cho Nhà Phố Liên Hệ: 0982 709 709

  Thảo luận trong 'Mua Bán: Hoa kiểng - cây cảnh - BonSai' , 24/10/12

  1. GIỐNG CÂY TRỒNG TAM ĐẢO Nhà nông nghiệp dư

   Mời Anh - Chị - Em Trên Diễn Đàn Góp Ý Và Ủng Hộ

   [/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/2012-10-09-578_zps86cd7c14.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/2012-10-09-578_zps86cd7c14.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom611_zpsf3836d19.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom611_zpsf3836d19.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/th_cayxanhtamdaocom607_zps4865a2db.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/th_cayxanhtamdaocom607_zps4865a2db.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/th_cayxanhtamdaocom610_zps987953a9.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/th_cayxanhtamdaocom610_zps987953a9.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom645_zps087ea7d1.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom645_zps087ea7d1.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom646_zps736b4412.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom646_zps736b4412.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom647_zps72e105ca.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom647_zps72e105ca.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom649_zps4ce02829.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom649_zps4ce02829.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom650_zpsca8bd96d.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom650_zpsca8bd96d.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom651_zpscf3ab0cc.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom651_zpscf3ab0cc.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom652_zps4a47790f.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom652_zps4a47790f.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom653_zps389ef1f4.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom653_zps389ef1f4.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom654_zps8699b845.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom654_zps8699b845.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom658_zpse64f4026.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom658_zpse64f4026.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom659_zps81d97b8f.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom659_zps81d97b8f.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom660_zpsdcbf45c8.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom660_zpsdcbf45c8.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom661_zps4140f8ba.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom661_zps4140f8ba.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/SIZE][/COLOR]
   [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom663_zps41dca9f5.jpg%5b/IMG"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#0000ff]http://i1292.photobucket.com/albums/b572/cayxanhtamdao/cayxanhtamdaocom663_zps41dca9f5.jpg[/IMG[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][SIZE=3][COLOR=#000000][FONT=Arial]]<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR][/SIZE]

   [B]CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD & TM SAO VIỆT[/B][B]TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CÂY NGUYÊN LIỆU TAM ĐẢO [/B][/CENTER][B]Công ty ĐTXD & TM Sao Việt trân trọng gửi đến quý khách hànglờichào tốt đẹpnhất và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý kháchhàngđã tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội giới thiệu và cung cấp về hạng mục "[COLOR=#ff0000]Xây Dựng – Trang Trí Nội Ngoại Thất – Giống cây trồng[/COLOR]" cho mọi lĩnh vực, công trình của Quý Khách.[/B]
   Với phương châm "[B]Sáng tạo - uy tín - niềm tin[/B]" công ty Sao Việt chúng tôi là đơn vị hoạt động với đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, các kiến trúc sư, kỹ sư Cảnh quan nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế - xây dựng- Nông lâm nghiệp, một đội ngũ công nhân lao động lành nghề về thực thi các công trình dân dụng, công trình cây xanh, cơ quan khách sạn, nhà ở gia đình, Vườn Ươm Cây giống Nông – lâm nghiệp
   [CENTER][COLOR=#008000][B]Chuyên ngành hoạt động của chúng tôi:[/B][/COLOR][/CENTER][B]- Bắt đầu từ vườn ươm cây giống:[/B]
   [LIST]
   [*]Cung cấp sỉ và lẻ các loại cây giống nông – lâm nghiệp,cây gỗ quý, cây bụi, hoa, kiểng và các thảm cỏ.
   [*]Cung cấp chậu trồng & túi bầu ươm trồng cây giống.
   [*]Cung cấp chậu nhựa cứng – chậu nhựa mềm – khay trồng rau sạch
   [/LIST][B]- Ngoại thất - Sân vườn:[/B]
   [LIST]
   [*]Cung cấp sỉ và lẻ các loại cây bóng mát, cây bụi, hoa, kiểng và các thảm cỏ
   [*]Tư vấn thiết kế và thi công cảnh quan các công trình: Khu công nghiệp,Khu dân cư, Resort, sân golf, biệt thự,quán cà phê, v.v....
   [*]Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan,....
   [*]Dịch vụ cho thuê cây nội thất văn phòng, cây kiểng, v.v....
   [/LIST][B]- Sân vườn - dược liệu:[/B]
   [LIST]
   [*]Dịch vụ trồng và khai thác cây dược liệu cơ bản, Đinh Lăng, Chà Vàng, Sa Nhân Tím, Cam Thảo, Kim Ngân, Khôi, Đỗ Trọng .....
   [/LIST][CENTER][B]Bạn muốn mái ấm của mình thật đẹp, không gian thoáng đãng, cảnh quan xanh mát, hãy đến với Sao Việt và Sao Việt làm điều đó cho bạn.[/B]

   [COLOR=#ff0000][B]SAO VIỆT sẵn sàng là người BẠN song hành cùng QUÝ KHÁCH[/B][/COLOR]
   ======================================================

   CÔNG TY TNHH ĐTXD & TM SAO VIỆT
   TT. CÂY GIÔNG CÂY NGUYÊN LIỆU TAM ĐẢO
   Đ/c: Quan Ngoại – Tam Quan – Tam Đảo – Vĩnh Phúc
   ĐT: 0211 2467 567 Fax: 0211 2467 789 DĐ: 0982 709 709
   Web: [B][URL="http://agriviet.com/home/undefined/"][COLOR=#03a9e4]www.cayxanhtamdao.com.[/COLOR][/URL][/B] Email:<SCRIPT type=text/javascript> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy49817 = 'info' + '@'; addy49817 = addy49817 + 'cayxanhtamdao' + '.' + 'com'; var addy_text49817 = 'info' + '@' + 'cayxanhtamdao' + '.' + 'com'; document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy49817 + '\'>'); document.write(addy_text49817); document.write('<\/a>'); //-->\n </SCRIPT> [EMAIL="info@cayxanhtamdao.com"][COLOR=#03a9e4]info@cayxanhtamdao.com[/COLOR][/EMAIL]<SCRIPT type=text/javascript> <!-- document.write('<span style=\'display: none;\'>'); //--> </SCRIPT> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.<SCRIPT type=text/javascript> <!-- document.write('</'); document.write('span>'); //--> </SCRIPT> Mã số thuế : [B]2500299159[/B][COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][B]Tài khoản số[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000]: [B]102010001529247[/B] [/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000]Tại: Ngân Hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc [/COLOR][/FONT][/CENTER]
    
   Đang tải...
  2. GIỐNG CÂY TRỒNG TAM ĐẢO

   GIỐNG CÂY TRỒNG TAM ĐẢO Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   56
   Đã được thích:
   6
   Nghề nghiệp:
   Kỹ Sư Nông Nghiệp_G Đ Trung Tâm
   CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT
   TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CÂY NGUYÊN LIỆU
   TAM ĐẢO
   Địa chỉ: Quan Ngoại, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
   Điện thoại: 0211.2467.567
   Di động : 0982.709.709 – 0973.767.718
   ----------------------------
   www.cayxanhtamdao.com
   Email: info@cayxanhtamdao.com

   Bài viết liên quan: Trồng cây sưa đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao:
   http://caysua.net/index.php?option=c...-sa-&Itemid=55
   Xin trân trọng cảm ơn!


    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...