• CHẾ PHẨM AT XỬ LÝ AO NUÔI THỦY SẢN 0125 8338 257

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 1/10/12

  1. meomunxinh Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p>Th&agrave;nh phần: Xạ khuẩn Actinomycetes, vi sinh vật hữu &iacute;ch Bacillus subtilis, vi khuẩn quang dưỡng t&iacute;a Rhodopseudomonas sp, nấm men Saccharomyces cerevisiae.</p><p>Chế phẩm d&ugrave;ng xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;, trại giống t&ocirc;m, hồ c&aacute;, xử l&yacute; nước thải hữu cơ. Gi&uacute;p ph&acirc;n hủy nhanh c&aacute;c chất hữu cơ, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i, khử NH3, loại bỏ H2S, tăng cường h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, c&acirc;n bằng pH nước, giảm v&aacute;ng bẩn, l&agrave;m sạch, tơi nước ao nu&ocirc;i. Hiệu quả cả trong nước mặn v&agrave; ngọt. Kh&ocirc;ng g&acirc;y độc, gi&uacute;p ph&ograve;ng bệnh cho thủy sản nu&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Quy tr&igrave;nh xử l&yacute;:&nbsp;</p><p>&nbsp;Trước khi thả giống 3-5 ng&agrave;y: 1 l&iacute;t/ 2500 m3</p><p>&nbsp;Th&aacute;ng thứ 1: 1 l&iacute;t/2500 m3, c&aacute;ch nhau 15-30 ng&agrave;y</p><p>&nbsp;Th&aacute;ng thứ 2: 1 l&iacute;t/2000 m3, c&aacute;ch nhau 15-30 ng&agrave;y</p><p>&nbsp;Th&aacute;ng thứ 3, 4: 1 l&iacute;t/1600 m3, c&aacute;c lần xử l&yacute; c&aacute;ch nhau 15-30 ng&agrave;y</p><p>&nbsp;Gi&aacute; 1 l&iacute;t sản phẩm l&agrave; 245,000 đồng, 400ml l&agrave; 99,000 đồng</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
   - Địa chỉ: Km 2 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội
   - Điện thoại: 0125 8338 257 - Fax:
   - email: tinhpham1910@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...