• Chế phẩm sinh học Bio Green A

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/9/09

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP TM TOÀN CẦU XANH
   - Địa chỉ: 6 Sông Đáy, P.2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
   - Tel, Fax: 08 6296 9187 ::: FaX 08 3547 0761
   - email: duong.truong@ggau-vn.com
   ================================

   <p><strong><u>* &nbsp;T&aacute;c dụng đối với lợn:</u></strong></p><p>1. N&acirc;ng cao được khả năng miễn dịch, ngăn ngừa được ti&ecirc;u chảy.</p><p>- Sau khi vật nu&ocirc;i sinh ra từ 20-30 ng&agrave;y, d&ugrave;ng sản phẩm n&agrave;y vật nu&ocirc;i sẽ được tăng cường khả năng miễn dịch, ph&ograve;ng ngừa đươc những khả năng c&oacute; thể g&acirc;y bệnh tồn tại trong cơ thể heo sữa, kịp thời ngăn chặn được vi khuẩn sinh sản, ph&ograve;ng tr&aacute;nh được hiện tượng ti&ecirc;u chảy v&agrave; chết. Nhờ c&oacute; t&aacute;c dụng diệt được vi khuẩn vi sinh l&agrave;m cho heo dẽ chịu hơn, từ đ&oacute; ngăn chặn được sự l&acirc;y nhiễm những bệnh kh&aacute;c nữa.</p><p>2. Cải thiện được chất lượng thịt v&agrave; m&ugrave;i vị thịt.</p><p>- Đối với lợn được vỗ b&eacute;o c&oacute; thể ti&ecirc;u trừ được những m&ugrave;i h&ocirc;i thối kh&aacute;c biệt, tăng chất lượng của lớp mỡ, đồng thời cải thiện được chất lượng thịt ngon v&agrave; m&ugrave;i vị thơm.</p><p>3. Th&uacute;c đẩu được sự sinh trưởng, n&acirc;ng cao hiệu quả sử dụng v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh của thức ăn gia s&uacute;c. </p><p>- Sản phẩm BIO-GREEN thay thế c&oacute; t&aacute;c dụng điều ho&agrave;, b&igrave;nh ổn được sự rối loạn trong ruột vật nu&ocirc;i, n&ecirc;n c&oacute; thể gi&uacute;p cho việc ti&ecirc;u ho&aacute; chất dinh dưỡng tốt, th&uacute;c đẩy được sinh trưởng của vật nu&ocirc;i, sản phẩm đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường v&agrave; hiệu quả của thức ăn được đ&aacute;nh gi&aacute; cao, tiết kiệm được 10% thức ăn, gi&aacute; th&agrave;nh giảm thấp r&otilde; rệt.</p><p>4. Sự ph&aacute;t sinh của hợp chất kh&iacute; trong ph&acirc;n nước tiểu được giảm thấp, ngăn ngừa được h&ocirc;i thối u &aacute;c v&agrave; hơi kh&iacute; độc, c&oacute; thể ph&ograve;ng ngừa heo gầy kh&ocirc; do bệnh từ đường h&ocirc; hấp, đồng thời cũng ph&ograve;ng ngừa được sự truyền nhiễm l&acirc;y lan c&aacute;c loại bệnh trong chuồng nu&ocirc;i gia s&uacute;c.</p><p>5. Cải thiện được m&ocirc;i trường nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; sinh sản. Duy tr&igrave; được 40% thuỷ ph&acirc;n (lượng nước) trong chuồng nu&ocirc;i, hoạt động duy tr&igrave; của vi sinh vật, kh&ocirc;ng những ti&ecirc;u trừ sự h&ocirc;i thối trong chuồng trại v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh, m&agrave; c&ograve;n xử l&yacute; được ph&acirc;n nước tiểu v&agrave; diệt được vi khuẩn c&oacute; hiệu quả. Tr&ecirc;n cơ bản l&agrave; phong toả được sự sinh nở của c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng. Hơn nữa l&agrave; tr&aacute;nh được sự tr&aacute;ch phiền của người d&acirc;n ở khu vực xung quanh. Do vậy m&agrave; c&oacute; thể duy tr&igrave; được việc chăn nu&ocirc;i ở n&ocirc;ng trường tốt hơn.</p><p>6.Sẽ giảm thiểu được sự x&acirc;m nhập của c&aacute;c loại vi khuẩn g&acirc;y bệnh. Sản phẩm đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n thị trường với số lượng lớn đ&atilde; qua kiểm tra chứng nhận sản phẩm đạt loại A, B v&agrave; bảo đảm được thu nhập cho những nơi chăn nu&ocirc;i.</p><p><strong><em><u>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</u></em></strong></p><p>- Trộn từ 1 &ndash; 2 kg Bio &ndash; Green A với 1 &ndash; 2 tấn thức ăn.</p><p>- Nếu vật nu&ocirc;i c&oacute; bệnh, trộn từ 2 &ndash; 4 kg Bio Green A với 1 &ndash; 2 tấn thức ăn.</p><p><strong><u>* T&aacute;c dụng với gia cầm</u></strong></p><li><div align="justify">N&acirc;ng cao được tỷ kệ đẻ trứng, tỷ lệ thụ tinh v&agrave; tỷ lệ ấp nở. </div></li><li><div align="justify">Cải thiện được vỏ trứng v&agrave; giảm thiểu tỷ lệ trứng vỡ. </div></li><li><div align="justify">L&agrave;m tăng mạnh c&ocirc;ng năng của ruột, cải thiện hiệu suất thức ăn, giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh. </div></li><li><div align="justify">Đẩy mạnh sinh trưởng, giảm thấp tỷ lệ tử vong. </div></li><li><div align="justify">Khử trừ hiệu quả chất kh&iacute; độc từ ph&acirc;n nước tiểu v&agrave; h&ocirc;i thối. </div></li><li>Đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy.</li><p><strong><u>* T&aacute;c dụng với b&ograve; thịt</u></strong></p><li>Th&uacute;c đẩy sinh trưởng, n&acirc;ng cao hiệu suất v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh thức ăn</li><li>Cải thiện chất lượng m&ugrave;i vị thịt v&agrave; ph&acirc;n được loại thị trong giết mổ.</li><li>Dự ph&ograve;ng được ti&ecirc;u chảy.</li><li>Khử trừ được kh&iacute; độc từ ph&acirc;n nước tiểu.</li><li>Ti&ecirc;u thụ rất nhanh tr&ecirc;n thị trường.</li><li>N&acirc;ng cao được t&iacute;nh sản xuất.</li><p><strong>* T&aacute;c dụng với b&ograve; sữa:</strong></p><p>Tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa; Ph&ograve;ng ngừa ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng; N&acirc;ng cao khả năng hấp thụ thức ăn; Khử m&ugrave;i h&ocirc;i chuồng trại; ngăn ngừa bệnh vi&ecirc;m v&uacute;; N&acirc;ng cao khả năng sinh l&yacute; v&agrave; sức sinh sản...</p><p><table border="0" cellspacing="20" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><ul style="list-style: decimal none outside"><li>N&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm sữa, tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa.</li><li>Ph&ograve;ng ngừa được ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng.</li><li>N&acirc;ng cao hiệu quả ti&ecirc;u h&oacute;a hấp thụ, cải thiện hiệu suất thức ăn v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh.</li><li>Giảm thiểu lượng tế b&agrave;o hư của cơ thể.</li><li>C&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;n v&uacute; v&agrave; những bệnh kh&aacute;c.</li><li>N&acirc;ng cao được khả năng sinh l&iacute; v&agrave; sức sinh sản.</li></ul></td></tr></tbody></table></p><p><table border="0" cellspacing="20" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><ul style="list-style: decimal none outside"><li>N&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm sữa, tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa.</li><li>Ph&ograve;ng ngừa được ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng.</li><li>N&acirc;ng cao hiệu quả ti&ecirc;u h&oacute;a hấp thụ, cải thiện hiệu suất thức ăn v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh.</li><li>Giảm thiểu lượng tế b&agrave;o hư của cơ thể.</li><li>C&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;n v&uacute; v&agrave; những bệnh kh&aacute;c.</li><li>N&acirc;ng cao được khả năng sinh l&iacute; v&agrave; sức sinh sản.</li></ul></td></tr></tbody></table></p>
    
   Đang tải...
  2. Trường Giang

   Trường Giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   2.105
   Đã được thích:
   481
   Nghề nghiệp:
   Nông Dân
   Xin cho hỏi sản phẩm có "chất" gì để diệt khuẩn và ngừa tiêu chảy , quý công ty có thể cho xem hình trên bao bì được không?
    
  3. cobi01

   cobi01 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6
   Đã được thích:
   1
   Vui lòng cho biết là giá bao nhiêu một kg men để biết mà mua bán chứ? Và nếu muốn mua thì sẽ mua ở đâu?
    
  4. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   182
   Đã được thích:
   0
   Post thêm hình bao bì đi bác chủ thớt, heo gà vịt gì mình cũng có nè, hihi
    
  5. mai hai

   mai hai Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   trông trọt
   Bạn đang ở đâu ? Mình thấy ở Đồng Nai có bán men Bio Green A đó, giá 260.000đ/kg
    
  6. vikogreen

   vikogreen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Bán hàng
   Chào bạn,

   Nếu bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm này thì bạn liên hệ với công ty mình theo thông tin dưới đây nhé:

   CÔNG TY TNHH Thương Mại Viko Green
   Địa chỉ: 118/83E4, Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
   Tel: 08 35 11 74 96
   Email: vikogreen@gmail.com


   Link : http://agriviet.com/home/threads/122091-BIO-GREEN-A-Men-vi-sinh-so-1-Han-Quoc#ixzz2EG6dzqoM
   http://agriviet.com/home/threads/122091-BIO-GREEN-A-Men-vi-sinh-so-1-Han-Quoc

   --------

   Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì bạn liên hệ Vikogreen theo email vikogreen@gmail.com hoặc sđt: 08 35 11 74 96 nhé.
    
   Last edited: 6/12/12

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...