• Chế phẩm vi sinh khử mùi diệt khuẩn

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 27/9/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Sản phẩm White Air SSX 1 l&agrave; chế phẩm sinh học được sản xuất với c&aacute;c chủng vi sinh c&oacute; hoạt t&iacute;nh sinh học mạnh v&agrave; th&iacute;ch nghi tốt với điều kiện tự nhi&ecirc;n khắc nghiệt về nhiệt độ, pH...t&aacute;c dụng:<br /> Ức chế sự ph&aacute;t triển của vi sinh vật c&oacute; hại trong m&ocirc;i trường<br /> Ổn định pH nước<br /> Xử l&yacute; r&aacute;c thải, khử m&ugrave;i h&ocirc;i của nước/r&aacute;c thải, cao su, c&aacute;c kh&acirc;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến thuỷ hải sản c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối <br />White Air SSX 1 - Sản phẩm phục vụ cho: C&ocirc;ng Ty, Đơn Vị, Cơ Quan, Kh&aacute;ch Sạn, Hộ Gia Đ&igrave;nh &hellip; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường!<br /><br />Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Mss. Ng&acirc;n 093 746 2315<br />C&Ocirc;NG TY TNHH SỨC SỐNG XANH <br />50, Qu&aacute;ch Vũ, Phường Hiệp T&acirc;n, Quận T&acirc;n Ph&uacute;, tp. HCM<br />Telephone &amp; Fax: 08 39760097<br />Email: sucsongxanh.ssx@gmail.com<br /><div><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thi Kim Ngan
   - Địa chỉ: 50, Quach Vu, p. Hiep Tan, q.Tan Phu, tp. HCM
   - Điện thoại: 093 746 2315 - Fax:
   - email: nganntk777@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...