Chia lại Nhím con giá hữu nghị

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Chính Thống
- Địa chỉ: 125A Nguyễn Văn Lâu phường 8 Tp Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0919324223 0703 825852 ::: FaX
- email: tranchinhthong@yahoo.com
================================

<p><font size="3">&nbsp;Ch&agrave;o c&aacute;c anh chị em tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n .</font></p><p><font size="3">M&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m đ&atilde; hơn 5 năm nay thấy tụi n&oacute; sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển rất l&agrave; tốt tuy nhi&ecirc;n do c&ocirc;ng việc bận bịu n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện ph&aacute;t triển mạnh m&agrave; chỉ dừng lại ở nu&ocirc;i nhỏ lẻ theo kiểu văn nghệ .&nbsp; </font></p><p><font size="3">Hiện m&igrave;nh đang c&oacute; một v&agrave;i cặp nh&iacute;m con v&agrave; nh&iacute;m lứa do bầy nh&iacute;m trong nh&agrave; sinh ra nếu b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu </font><font size="3"><font size="3">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh m&igrave;nh sẽ chia lại với gi&aacute; hữu nghị nh&eacute; .</font></font></p><p>C&Aacute;M ƠN Đ&Atilde; XEM TIN. <br /></p>
 

#2
Cho ít thông tin nữa đi bác ơi,cân nặng,bao nhiêu tháng tuổi và giá cả thế nào.ít hình nữa nha bác.
 
#3
Mình chia lại cho anh em số lượng không nhiều chỉ có 2 con nhím cái con khoảng 2,5 tháng tuổi và 2 con nhím cái hậu bị 6-7 tháng tuổi thôi còn lại thì mình không bán . Vì vậy mình ko muốn post giá cả lên nếu có nhu cầu thì gọi điện hay nhắn tin cho mình.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH