• Chim bồ câu Pháp, Bán chim bồ câu Pháp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/3/13

  1. <div><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">B&Aacute;N&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P - B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG - B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TO</span></strong><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">.</span></strong></div> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG C&Ocirc;NG YẾN K&Iacute;NH CH&Agrave;O B&Agrave; CON !</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue"><br /> <strong>VỚI KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM TRONG NGHỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P, HIỆN NAY TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Đ&Atilde; L&Agrave; MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH MẪU VỀ NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TẠI HƯNG Y&Ecirc;N V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC. TRẠI&nbsp;CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P CỦA T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐƯỢC K&Ecirc;NH TRUYỀN H&Igrave;NH VTC16 PH&Aacute;T S&Oacute;NG VỀ M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG ĐIỂN H&Igrave;NH TẠI HƯNG Y&Ecirc;N.</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <br /> <strong>HIỆN NAY&nbsp;TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P&nbsp;C&Ocirc;NG YẾN L&Agrave; NƠI CUNG CẤP, B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG TẠI KHẮP C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC VỚI C&Aacute;C LOẠI CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P Ở C&Aacute;C LỨA TUỔI KH&Aacute;C NHAU. Đ&Acirc;Y C&Ograve;N L&Agrave; NƠI TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ CHO C&Aacute;C M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P LỚN, ĐỒNG THỜI L&Agrave; NƠI CUNG CẤP LỒNG NU&Ocirc;I CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P C&Ocirc;NG NGHIỆP( GỒM M&Aacute;NG ĂN, M&Aacute;NG UỐNG, CẦU ĐẺ, TẤM HỨNG PH&Acirc;N ). ĐẶC BIỆT, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẬU Ở CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P M&Agrave; RẤT NHIỀU trang trại CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P TẠI MIỀN BẮC CHƯA KHẮC PHỤC ĐƯỢC .</strong><br /> <br /> <strong>TRĂM NGHE KH&Ocirc;NG BẰNG MỘT THẤY, MỜI B&Agrave; CON&nbsp;</strong></span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue"><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>ĐẾN THAM QUAN TH&Igrave; SẼ R&Otilde;.</strong><strong><br /> </strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><br /> </span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: fuchsia">ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N HỆ : ĐINH VĂN C&Ocirc;NG&nbsp;<br /> TH&Ocirc;N CỐC PHONG, X&Atilde; CH&Iacute; T&Acirc;N, HUYỆN KHO&Aacute;I CH&Acirc;U, TỈNH HƯNG Y&Ecirc;N<br /> ĐIỆN THOẠI: 0982.919.729 HOẶC 0913.594.001</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đinh Văn Công
   - Địa chỉ: Chí Tân - Khoái Châu - Hưng Yên
   - Điện thoại: 0982919729 - Fax: 0913594001
   - email: dinhvancong2013@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...