• chim trĩ giống , chim trĩ thương phẩm tại hà nội

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/4/13

  1. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con:</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813"> Chim trĩ đỏ cổ khoang l&agrave; một loại động vật qu&yacute; hiếm v&agrave; rất dễ nu&ocirc;i mang lại gi&aacute; trị kinh tế cao,n&ecirc;n t&ocirc;i quyết định x&acirc;y dựng trang trại Minh S&acirc;u từ giữa năm 2010</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #603813">,</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Từ đ&oacute; đến nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gặt h&aacute;t được ko &iacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng từ m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y, v&agrave; đ&atilde; cung cấp rất nhiều thịt thương phẩm , chim giống lớn nhỏ cho c&aacute;c b&agrave; con trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.&nbsp;mỗi năm trang trại của t&ocirc;i thu lợi từ 150 đến 200 triệu sau khi đ&atilde; trừ đi hết c&aacute;c chi ph&iacute; , l&agrave; khoản thu nhập kh&aacute; cao so với chăn nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường. Trang trai Minh S&acirc;u thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; nu&ocirc;i khoảng 80 - 120 chim cả trống v&agrave; m&aacute;i cho sinh sản.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: #603813"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Thưa b&agrave; con h&atilde;y đến với trang trại chim Trĩ Đỏ Minh S&acirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i ,trang trại con giống vật nu&ocirc;i uy tin v&agrave; ch&acirc;t lượng.<br /> Trang trại Minh S&acirc;u chuy&ecirc;n cung cấp :</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">1. Trứng<br /> 2. con giống 1 tuần tuổi</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">3. Con giống 4 tuần tuổi</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">4. Con giống 2-4th&aacute;ng tuổi</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">5. Chim hậu bị 6 th&aacute;ng tuổi</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">6. Chim thịt</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">7. Chim nu&ocirc;i cảnh...</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Đến với trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave; con sẽ được đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh v&agrave; hướng dẫn tận t&igrave;nh về kinh nghiệm nu&ocirc;i chim Trĩ Đỏ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Mọi chi tiết b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ th&ocirc;ng tin sau:<br /> Điện thoại</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">0935408909 hoặc 0986368181 Mr Chiến<br /> </span></strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></em><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813"></span></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Khắc Chiến
   - Địa chỉ: Hạ mỗ , đan phượng, hà Nội
   - Điện thoại: 0986368181 - Fax:
   - email: hvgroup@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...