Chlorine 70%,Giam (acid acetid)food+tech,cuso4,TTCA,

  • Thread starter hoangphuc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoangphuc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangphuc
- Địa chỉ: quan 7 tphcm
- Tel, Fax: 01293993217 ::: FaX 0854102430
- email: phucbluesea@yahoo.com
================================

<br /><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Quốc Thăng-Nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối độc quy&ecirc;n sản&nbsp; phẩm CHLORINE 70% &nbsp;của h&atilde;ng </span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">JIANGHAN-China</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">(Chlorine Nh&atilde;n hiệu C&aacute; Heo )</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với chất lượng tốt nhất,gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Sản phẩm Chlorine của ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm :</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Chlorine 70% (&nbsp; Ca(OCl)<sub>2 </sub>&nbsp;&amp;nbsp<img class="inlineimg" title=";)" src="http://agriviet.com/images/smilies/wink.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp; 40kg/th&ugrave;ng<sub> </sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&ugrave;ng tr&ograve;n nắp xanh&nbsp; nh&atilde;n hiệu&nbsp; Con C&aacute; Heo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Chlorine 70% (&nbsp; Ca(OCl)<sub>2 </sub>&nbsp;&amp;nbsp<img class="inlineimg" title=";)" src="http://agriviet.com/images/smilies/wink.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp; 50kg/th&ugrave;ng<sub> </sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&ugrave;ng lục gi&aacute;c l&ugrave;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nh&atilde;n hiệu&nbsp; Con C&aacute; Heo&nbsp;&nbsp; </span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Chlorine 70% (&nbsp; Ca(OCl)<sub>2 </sub>&nbsp;&amp;nbsp<img class="inlineimg" title=";)" src="http://agriviet.com/images/smilies/wink.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp; 40kg/th&ugrave;ng<sub> </sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&ugrave;ng THT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nh&atilde;n hiệu&nbsp; Con C&aacute; Heo&nbsp; (TH&Ugrave;NG MỚI ) </span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial" /></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">***</span> Th&ugrave;ng mới <strong><span style="font-size: 13pt">Chlorine 70% THT 40kg</span></strong><span style="font-size: 13pt"> </span>l&agrave; th&ugrave;ng mới của h&atilde;ng Jianghan&nbsp; được sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn xuất qua Mỹ-nh&atilde;n hiệu C&aacute; Heo được sơn trực tiếp v&agrave;o th&ugrave;ng,tr&ecirc;n năp th&ugrave;ng c&oacute; ng&agrave;y sản xuất ,m&atilde; số của từng l&ocirc; h&agrave;ng&hellip;Mẫu th&ugrave;ng đẹp,chất lượng đảm bảo (đầy đủ c&aacute;c giấy tờ: C/A,C/O&amp;hellip<img class="inlineimg" title=";)" src="http://agriviet.com/images/smilies/wink.gif" border="0" />****</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhập khẩu c&aacute;c loại h&oacute;a chất kh&aacute;c phục vụ c&aacute;c ngh&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp,thực phẩm v&agrave; NTTS như: Acid Acetid (Dấm ),CuSO<sub>4 </sub>(Đồng Sunphat)BaCO3,NaNO3,m&agrave;u thực phẩm&hellip;<br />Mọi thắc mắc hay y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial" /></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">anh Ph&uacute;c </span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">01293993217</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> hoặc email : <a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:phucbluesea@yahoo.com"><font color="#088108">phucbluesea@yahoo.com</font></a></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH