• Chlorine 70%, TCCA 90%

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 16/7/12

  1. baconlaso1 Cung cấp TCCA (clor 90) và Clorin Ấn độ, Oxy viên

   <p><font size="2">C&Ocirc;NG TY LỘC PH&Aacute;T CHUY&Ecirc;N NHẬP KHẨU V&Agrave; CUNG CẤP H&Oacute;A CHẤT thủy sản, PHỤ GIA, H&Oacute;A CHẤT C&Ocirc;NG NGHIỆP....CỦA C&Aacute;C NƯỚC NHẬT, TRUNG QUỐC, MỸ, Đ&Agrave;I LOAN, TH&Aacute;I....</font></p><p><font size="2">GỒM C&Aacute;C SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO SAU:</font></p><p><font size="2">1 . CHLORINE 70, 65 (NHẬT, TRUNG QUỐC)</font></p><p><font size="2">2 . TCCA 90 (TRUNG QUỐC)</font></p><p><font size="2">3 . SAPONIN 15% (TRUNG QUỐC)</font></p><p><font size="2">4 . X&Uacute;T VẨY&nbsp; 99% - NaOH (TRUNG QUỐC)</font></p><p><font size="3"><font size="2">5 . EDTA -NA4 ( NHẬT)</font> </font></p><p><font size="2">B&Ecirc;N CẠNH NHIỀU SẢN PHẨM KH&Aacute;C NHƯ SODIUM BENZOATE, SODIUM BICARBONATE, NATRI NITRATE, BARIUM CACBONATE, HƯƠNG LIỆU, M&Agrave;U THỰC PHẨM</font>..................</p><p><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC</font></p><p><font size="3"><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SỰ TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ NHIỆT T&Igrave;NH TỪ QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</font><br /></font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY LỘC PHÁT - NGỌC LIÊN
   - Địa chỉ: Quận 8- HCM
   - Điện thoại: 0932517803 - Fax:
   - email: lienlocphat@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...