Cho mình hỏi con này là con gì? vì nó ăn trùn quế!

Vladimir Vu

Đi tìm tự do độc lập!
#16
mình cũg kg biết chắc nữa mình thấy nó dài hơn gang tay bẹt và rộng bằng đầu đũa đầu nó mình kg để ý lắm. hôm nào có cơ hội mình sẽ chụp lại