• Cho thuê cây thiếp mộc lan

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 19/10/12

  1. giapdq Nhà nông nghiệp dư

   Dịch vụ cắt tỉa c&acirc;y xanh, cỏ dại cho biệt thự nh&agrave; vườn, thiết kế ngoại thất s&acirc;n vườn tiểu cảnh<br /><br />- 1. Dịch vụ chăm s&oacute;c cảnh quan, c&acirc;y xanh:<br /><br />- Cắt cỏ, ph&aacute;t hoang.<br /><br />- Trồng mới.<br /><br />- Cắt tỉa, ph&acirc;n b&oacute;n, tạo d&aacute;ng&hellip;<br /><br />- Cải tạo s&acirc;n vườn&hellip;<br /><br />- Phun h&oacute;a chất bảo vệ c&acirc;y<br /><br />- B&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước h&agrave;ng ng&agrave;y<br /><br />- 2. Duy tr&igrave; cảnh quan cho c&aacute;c:<br /><br />- C&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp<br /><br />- Bệnh viện, cao ốc.<br /><br />- Trung t&acirc;m thương mại.<br /><br />- C&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước.<br /><br />- C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng &iacute;ch&hellip;<br /><br />- 3. Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh như Phương, Bằng lăng, Sấu, Osaca, M&oacute;ng b&ograve; t&iacute;m, l&aacute;t, cau vua&hellip;.. c&aacute;c c&acirc;y nền như cỏ nhật, cỏ l&aacute; tre, chuỗi ngọc, mắt nai ...<br /><br />- 4. Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh<br /><br />- Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng, t&ograve;a nh&agrave;<br /><br />- Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn<br /><br />- Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cơ quan, x&iacute; nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y<br /><br />- Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trường học, cơ sở gi&aacute;o dục, trung t&acirc;m ngoại ngữ<br /><br />Li&ecirc;n Hệ:<br /><br />Mr Gi&aacute;p - ĐT: 0982222998<br />www.cayxanhhanoi.com.vn

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mr Giáp
   - Địa chỉ: Cầu Giấy , Hà Nội
   - Điện thoại: 0982222998 - Fax:
   - email: giapdq.vni@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...