Chon nhung den giong Binh Dinh-tpHCM

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon"><img title="Mặc định" alt="Mặc định" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.png" border="0" /> </h2><div class="content"><div id="post_message_350127"><blockquote><span style="font-size: large"><p><img class="rg_i" style="margin-top: 0px; width: 191px; height: 143px; margin-left: -6px" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuEHG7XuS3atDv106FHrrok74VAH6Uf RgzkGSUsAKLEsgQnWnYcLNhSg" border="0" /><img class="rg_i" style="margin-top: 0px; width: 175px; height: 140px; margin-left: -3px" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHaogGLb5Epee6gOYmZvA8D7ZJsOIyA snBbJGl3SmaeX0785QN-4OgaA" border="0" /></p><p><span style="font-size: large"><font size="4">Cung cấp chồn Nhung đen giống SLL tai b&igrave;nh định v&agrave; tp HCM với gi&aacute; thấp nhất cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.</font></span></p><p><span style="font-size: large"><font size="4">LH 01656 136 146&nbsp; A Long để biết th&ecirc;m chi tiết</font></span></p><span style="font-size: large"><span style="font-size: large"><font size="4"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Mr LONG<br />&nbsp; </font></span><span style="font-size: large"><font size="4"><strong>- Địa chỉ 1: </strong>14/8A đường số 1, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;, Quận B&igrave;nh T&acirc;n, TpHCM</font></span></span><span style="font-size: large"> <p>&nbsp;<span style="font-size: large"><font size="4"><strong> Địa chỉ 2: khối 1, thị trấn bồng sơn, huyện ho&agrave;i nhơn, tỉnh b&igrave;nh định<br /></strong></font></span></p></span></span></blockquote></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Long
- Địa chỉ: Bong Son Hoai Nhon Binh Dinh
- Điện thoại: 01656136146 - Fax:
- email: rewt_yfyg@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH