Chon nhung den giong hcm

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2>Trại Chồn Nhung đen Giống</h2><div><div><blockquote><p><span style="font-size: medium">Trại Chồn giống chuy&ecirc;n cung cấp chồn Nhung đen giống cho b&agrave; con.<br /><br />Uy t&iacute;n chất lượng, đảm bảo con giống tốt.<br /><br />Cung cấp giống SLL với gi&aacute; thấp nhất đến với b&agrave; con.<br /><br />rất h&acirc;n hạnh được phục vụ b&agrave; con gần xa.<br /><br /></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">Chồn giống&nbsp;2 th&aacute;ng 650/cặp </span></span></p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">Chồn giống&nbsp;&gt;3th&aacute;ng850/cặp (bắt đầu phối giống</span></span></span></span><span style="font-size: medium"> <p><span style="font-size: medium">Chồn đang mang thai v&agrave; nhiều loại kh&aacute;c</span></p><p class="p_last"><span style="font-size: medium">Cảm ơn b&agrave; con đ&atilde; quan t&acirc;m.<br /><br />LH: 0966.093096 A.Trường để được biết th&ecirc;m chi tiết</span></p><p class="p_last"><span style="font-size: medium"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-gHY6IL5V0OE/UDsUa4_5wfI/AAAAAAAAdTU/Y5h2UjsAjOg/Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh029.jpg" border="0" /> </span></p><p class="p_last"><span style="font-size: medium"><br /><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-lapC41IoS6s/UDsVd3KoEfI/AAAAAAAAdTk/FFQW3yHqkww/Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh019.jpg" border="0" /> <br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Chồn Nhung Đen<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>14/8A Đường Số 1, B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, B&igrave;nh t&acirc;n HCm<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0966093096 - Fax</span></p></span></span></blockquote></div></div></div>

[b][u]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:[/u][/b]

[b]- Tên DN/Cá nhân:[/b] A trường
[b]- Địa chỉ: [/b] 14/8A Đường Số 1, Bình Hưng Hòa, Bình tân HCm
[b]- Điện thoại: [/b] 0966093096 - Fax:
[b]- email: [/b] anhtuantd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH