• chon nhung den,hieu qua kinh te cao, gia re cho nha nong

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/11/11

  1. linhtrangss Guest

   <p><strong><font size="4">CHỒN NHUNG ĐEN CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N THANH H&Oacute;A</font></strong></p><p><font size="4"><em>LI&Ecirc;N HỆ: 0903233867 MR CH&Acirc;U</em></font></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Chồn nhung đen c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &quot;hắc thốn&quot;, c&oacute; nguồn gốc từ Nam Mỹ, c&oacute; nhiều ở v&ugrave;ng n&uacute;i Andes, được T&acirc;y Ban Nha nhập v&agrave;o nu&ocirc;i c&aacute;ch đ&acirc;y h&agrave;ng trăm năm. Sau được nu&ocirc;i ở một số nước Ch&acirc;u &acirc;u, rồi ph&aacute;t triển sang Ch&acirc;u &Aacute;, chủ yếu nu&ocirc;i nhiều ở khu tự trị d&acirc;n tộc Choang Quảng T&acirc;y, Trung Quốc.</strong></p><br /><p><font size="3" face="Times New Roman">Điều kiện sinh th&aacute;i của chồn nhung đen rất giống chuột v&agrave; thỏ. Nhưng c&oacute; tầm v&oacute;c to hơn chuột n&ecirc;n khu vực nu&ocirc;i động vật th&iacute; nghiệm của y tế Trung Quốc nu&ocirc;i nhiều để nghi&ecirc;n cứu cấy truyền c&aacute;c loại vi sinh vật, c&aacute;c bệnh l&yacute; h&oacute;a học...</font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-4hzVTOrpfks/Tmw7C5wwZpI/AAAAAAAABrc/YNAJmnn6J_k/s400/nuoi%2Bchon%2Bnhung%2Bden%2B02.jpg" /><br /><br />Nhưng trong những năm gần đ&acirc;y, nhờ c&oacute; những ưu điểm của chồn nhung đen: tầm v&oacute;c kh&aacute; to (khoảng từ 1-1,5 kg/con), ăn tạp, dễ nu&ocirc;i, sinh sản nhanh v&agrave; nhiều. Một chồn con mới đẻ sau khoảng mười ph&uacute;t đ&atilde; c&oacute; thể đi lại, 35 ng&agrave;y tuổi đ&atilde; động đực, 60 ng&agrave;y th&agrave;nh thục về t&iacute;nh, c&oacute; thể giao phối, thời gian chửa l&agrave; 65 ng&agrave;y, 1 năm cho khoảng từ 20-30 chồn con. Thời gian nu&ocirc;i 1 chồn con cho đến l&uacute;c giết thịt đạt 1 kg trở l&ecirc;n khoảng 4-5 th&aacute;ng. So với d&ecirc;, cừu v&agrave; b&ograve; th&igrave; nu&ocirc;i chồn nhung đen hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. Tuổi thọ của chồn nhung đen l&agrave; từ 6- 7 năm. Thời kỳ sinh sản mạnh từ năm thứ 2-3.<br /><br />Thịt của chồn nhung đen đem chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn rất ngon v&agrave; bổ, được coi l&agrave; &quot;đặc sản&quot;. Qua ph&acirc;n t&iacute;ch được đ&aacute;nh gi&aacute; thịt của chồn gi&agrave;u v&agrave; c&acirc;n đối c&aacute;c chất dinh dưỡng hơn c&aacute;c loại thịt gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm kh&aacute;c. H&agrave;m lượng protein rất cao đạt tới 19,7% (của thịt b&ograve; 17%, thịt lợn 15%, thịt thỏ 18,4%, thịt g&agrave; 21%...) c&oacute; tới 17 loại acid amin. Đặc biệt lượng mỡ rất thấp: 15% trong khi đ&oacute; thịt thỏ thấp nhất l&agrave; 10%, g&agrave; 17%, b&ograve; 25%, thịt lợn tới 29,5%. Thịt chồn rất giầu chất kho&aacute;ng nhất l&agrave; 2 nguy&ecirc;n tố: Zn v&agrave; Se c&oacute; t&aacute;c dụng chống ung thư. H&agrave;m lượng Fe cao gấp 3 lần thịt ba ba. H&agrave;m lượng cholesterol rất thấp. Đặc biệt l&agrave; chồn nhung đen rất &iacute;t mắc bệnh n&ecirc;n chưa d&ugrave;ng thuốc ti&ecirc;m ph&ograve;ng dịch. V&igrave; vậy thịt chồn nhung đen l&agrave; loại thịt sạch rất qu&yacute; gi&aacute;, rất thơm ngon, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i kh&oacute; chịu như một số loại thịt đặc sản kh&aacute;c. Bởi vậy thịt chồn nhung đen hiện nay được coi l&agrave; một trong những loại thịt hảo hạng của c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn sang trọng, được nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưa chuộng.<br /><br />Chồn nhung đen rất dễ nu&ocirc;i, chuồng trại đơn giản, l&agrave; động vật ăn tạp chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, d&acirc;y lang, l&aacute; lạc, l&aacute; m&iacute;a... Ngo&agrave;i ra h&agrave;ng ng&agrave;y cho th&ecirc;m c&aacute;m, khoai, sắn, bột ng&ocirc;, tấm... nhất l&agrave; đối với chồn c&aacute;i sinh sản.<br /><br />Hiện nay chồn nhung đen đang được nu&ocirc;i kh&aacute; nhiều ở c&aacute;c tỉnh Quảng T&acirc;y, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đ&ocirc;ng, Ph&uacute;c Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, V&acirc;n Nam (Trung Quốc)... Hiện đ&atilde; c&oacute; những cơ sở nu&ocirc;i tới h&agrave;ng vạn con, với quy m&ocirc; sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a, đạt hiệu quả kinh tế kh&aacute; cao. Theo thống k&ecirc; sơ bộ đến hết năm 2005 ở Trung Quốc đ&atilde; c&oacute; 2080 hộ ở 33 huyện của 11 tỉnh nu&ocirc;i khoảng 30 vạn đ&ocirc;i, đ&atilde; b&aacute;n ra thị trường tới 12,8 vạn con. Hiện nay chồn nhung đen ở Trung Quốc cung kh&ocirc;ng đủ cầu.<br /><br />Ở nước ta c&oacute; thể nu&ocirc;i được chồn nhung đen, bước đầu cần nhập khẩu về nu&ocirc;i thử nghiệm, để sớm c&oacute; kết luận về ph&aacute;t triển nu&ocirc;i chồn nhung đen ở nước ta.</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: cao sy chau
   - Địa chỉ: thon luong thien thi xa sam son thanh hoa
   - Điện thoại: 0903233867 - Fax:
   - email: linhtrangss@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. TRANHUUHAU

   TRANHUUHAU Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   1.728
   Đã được thích:
   110
   Nghề nghiệp:
   Chăn Nuôi
   • Cảm ơn Bạn linhtrangss viết bài tư vấn cho bà con khi nuôi con vật nầy ...
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...