CHỒN NHUNG ĐEN.HOÀNG MẪN phổ yên

  • Thread starter hoangman
  • Ngày gửi
H

hoangman

Guest
#1
<p><em><strong><u>trung t&acirc;m cung cấp chồn nhung đen giống</u></strong> <strong>HO&Agrave;NG MẪN.hiẹn nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp chồn nhung đen giống tốt với số lượng lớn ch&ecirc;n cả nước .vậy ai c&oacute; nhu cầu mua giống .hoặc muốn tư vấn xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với anh .HO&Agrave;NG MẪN ;ĐT;0974522333 </strong></em></p><p><strong></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KINH NGHIỆM V&Agrave; KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CHỒN NHUNG ĐEN </em></strong></p><p><strong><em>chồn nhung đen l&agrave; con vật dễ nu&ocirc;i &iacute;t bệnh tật .chi ph&iacute; nu&ocirc;i thấp m&agrave;&nbsp; đem laị hiệu quả kinh tế cao hơn nhung con vật kh&aacute;c&nbsp; .chồn nhung đen l&agrave; lo&agrave;i vật ăn tạp ch&uacute;ng ăn tất cả nhũng lo&agrave;i cỏ dại miễn l&agrave; kh&ocirc;ng độc hại .nguy&ecirc;n liệu thức ăn tr&iacute;nh l&agrave; cỏ voi hoặc l&aacute; ng&ocirc; c&acirc;y cỏ đĩ hoặc l&aacute; m&iacute;a v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i cỏ dại ..vv.chung khong cần uống nước thức ăn bổ sung .c&aacute;m ng&ocirc; nghiền .hoặc c&aacute;m g&agrave; từ 1đến 30ng&agrave;y tuổi chộn với tỉ lệ 1/1 chộn đều&nbsp;với nước cho&nbsp;ẩm dồi bỏ vao cho chung&nbsp;ă .ch&ocirc;n chủ yếu&nbsp;ăn vao ban&nbsp;đ&ecirc;m nhiều hơn. l&ecirc;n ngay ch&uacute;ng&nbsp;ta cho&nbsp;ăn&nbsp;&iacute;t cũng&nbsp;được&nbsp;</em></strong></p><p><strong></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI CHỒN NHUNG ĐEN. HOÀNG MẪN
- Địa chỉ: XÓM PHÚC TÀI XÃ PHÚC THUẬN PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN
- Điện thoại: 0974522333 - Fax: 0977866982
- email: hoangmantn2001gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH