• CHỒN NHUNG ĐEN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/4/13

  1. vanthuongf Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="4">Hi<font size="4">ện nay t<font size="4">&ocirc;i c<font size="4">ần b<font size="4">&aacute;n b<font size="4">ầy ch<font size="4">ồn nhung <font size="4">đen 400 con v<font size="4">ới gi<font size="4">&aacute; c<font size="4">ực r<font size="4">ẻ v<font size="4">&igrave; <font size="4">đang c<font size="4">ần ti<font size="4">ền <font size="4">đ<font size="4">ầu t<font size="4">ư v<font size="4">ư<font size="4">ờn.Ch<font size="4">ồn r<font size="4">ất <font size="4">đ<font size="4">ẹp kh<font size="4">ỏe m<font size="4">ạnh,kh<font size="4">&ocirc;ng tr<font size="4">&ugrave;ng huy<font size="4">ết.S<font size="4">ẵn s<font size="4">&agrave;ng t<font size="4">ư v<font size="4">ấn k<font size="4">ỹ thu<font size="4">ật nu<font size="4">&ocirc;i v<font size="4">&agrave; l<font size="4">&agrave;m chu<font size="4">ồng tr<font size="4">ại.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Ai c<font size="4">&oacute; nhu c<font size="4">ầu xin li<font size="4">&ecirc;n h<font size="4">ệ 0937119218 g<font size="4">ặp Phi<font size="4">ện</font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Đ<font size="4">ịa ch<font size="4">ỉ:huy<font size="4">ện B<font size="4">ảo l<font size="4">&acirc;m-t<font size="4">ỉnh:L<font size="4">&acirc;m <font size="4">Đ<font size="4">ồng</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn Phiện
   - Địa chỉ: Bảo lâm-Lâm đồng
   - Điện thoại: 0937119218 - Fax:
   - email: phien2246@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. Mai khuyen

   Mai khuyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   58
   Nghề nghiệp:
   Tập làm nông dân
   Bác bán lại cho cái người bán giống cho bác đó ,lúc bán cho bác họ nói hay lắm mè.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...