• Chủ đề: cung cấp hoa layon tết 2012

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 26/12/11

  1. huachannam Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal">Chuy&ecirc;n cung cấp hoa lay ơn nguốn từ Đ&agrave; Lạt. hoa được đưa về chợ Hồ Thị Kỷ&nbsp; rồi cung cấp tại HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</p> <p class="MsoNormal">Hoa lay ơn c&oacute; những d&ograve;ng chủ yếu được ưa chuộng sau:</p> <p class="MsoNormal">Đỏ mới, san h&ocirc;, đỏ nhung, xanh, v&agrave;ng mơ, song sắt. mỗi d&ograve;ng c&oacute; loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1 nh&aacute;nh d&agrave;i từ 1.2-1.4m, mỗi nh&aacute;nh c&oacute;&nbsp; 12-15 b&ocirc;ng. Nếu bạn quan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n lạc lại m&igrave;nh. Hoa m&igrave;nh lấy tại huyện Đức Trọng, bảo đảm hoa tươi( kh&ocirc;ng để kho lạnh) gi&aacute; th&igrave; ph&ugrave; hợp. M&igrave;nh chỉ b&aacute;n những ng&agrave;y tết th&ocirc;i cho n&ecirc;n bảo đảm hoa được b&aacute;n rẻ hơn những ai lấy hoa tại c&aacute;c chợ tại HCM.</p> <p class="MsoNormal">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI B&Aacute;N:&nbsp;&nbsp;&nbsp; DƯƠNG Đ&Igrave;NH NAM</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:duongdinhnamkg@yahoo.com">duongdinhnamkg@yahoo.com</a></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phone: 01669786888.</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: dương đình nam
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: 01669786888 - Fax:
   - email: duongdinhnamkg@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...