• Chuồng mình có Dông chất lượng cao đây

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/10/11

  1. nguyentruong Guest

   <div align="center">Ch&agrave;o c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch, qu&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng</div><div align="left">- M&igrave;nh c&oacute; chuồng D&ocirc;ng tại Huyện Xuy&ecirc;n Mộc - Tỉnh BRVT, nếu qu&yacute; kh&aacute;ch cần tư vấn hay mua con giống th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nha. Ưu ti&ecirc;n miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tận nơi c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại Huyện Xuy&ecirc;n Mộc.</div><div align="left">- M&igrave;nh l&agrave; c&aacute;n bộ trong qu&acirc;n đội v&agrave; m&igrave;nh nu&ocirc;i th&ecirc;m con d&ocirc;ng nay v&igrave; n&oacute; l&agrave; đặc sản ở B&igrave;nh Thuận qu&ecirc; m&igrave;nh. C&oacute; giấy chứng nhận của chuồng trại nu&ocirc;i tại địa phương v&agrave; đ&atilde; được kiểm tra chất lượng an to&agrave;n thực phẩm của địa phương, rất mong c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ủng hộ nha. C&aacute;m ơn</div><div align="left">Li&ecirc;n hệ ĐTDĐ: 0936583159 - A.Trường hoặc 0907614602 - B&aacute;c Tư Th&uacute;y&nbsp; </div><div align="left">&nbsp;</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Nhật Trường
   - Địa chỉ: Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
   - Điện thoại: 0936583159 - Fax:
   - email: nnhattruong38@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...